Informace o objízdné trase na Stachelberg zde.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Historie

Příběh Stachelbergu

Dvanáct mohutných bunkrů. Ve výzbroji deset houfnic, čtyři minomety, protitankové kanóny, desítky kulometů. Obrovské podzemí, posádka osm set až tisíc mužů. Toto pevnostní monstrum by dokázalo během jediné minuty vyplivnout na nepřítele přes dvěstě dělostřeleckých granátů a min. Takové byly záměry projektantů. 

Historie si s naším národem ovšem krutě zahrála: Místo obrany hranic přišla v září 1938 mnichovská dohoda, okupace a německý protektorát. Pevnostní obr na Stachelbergu nebyl nikdy dokončen. Ovšem i to, co se podařilo vybudovat,  je impozantní. Po válce přišlo zapomnění, téměř zánik. Nakonec se však Stachelberg podařilo zachránit, téměř doslova vstal z mrtvých.

Od počátků až k budoucnosti

1936

Původně byly pro tvrz zvažovány tři lokality - Baba, Vrchy a Stachelberg. V létě 1936 je rozhodnuto - Stachelberg.

1937-1938

Dokončení finálního projektu tvrze.

Firmy Kruliš a Konstruktiva, a.s. zahajují v říjnu 1937 výstavbu tvrze. V létě 1938 je vybetonován první objekt.

1938

Mnichovská dohoda, rozestavěný Stachelberg opouští Čechoslováci a nechávají podzemí zaplavit vodou. Pevnost spadá pod Třetí říši. Po průzkumu Němci opuštěna. 

1945

Němci nouzově vyzbrojují lehké objekty v prostoru tvrze proti postupující Rudé armádě. K žádným bojům nakonec nedošlo.

1958

Stachelberg zapsán do seznamu nemovitých kulturních památek. Pevnost ovšem postupně chátrá, upadá v zapomnění.

1966

Do bunkru T-S 73 uloženo více než 100 tun vysoce toxického jedu, ten se používal k hubení mandelinky bramborové.

1988

Přicházíme na Stachelberg! Jsme skupinka amatérských nadšenců a chceme tu vybudovat pevnostní areál a muzeum.

1990

Zakládáme družstvo Fortis, předchůdce dnešního spolku Stachelberg. Vyklízíme jedy z bunkru a začínáme budovat první expozici.

1993

Otevíráme! Ze skladiště jedů jsme vytvořili muzeum. Začínají chodit první návštěvníci. Podzemí je ale stále plné vody, nepřístupné.

1994

Zrekonstruovali a zpřístupnili jsme řopík. Vybavený je lehkým a těžkým kulometem, návštěvníci si mohou zbraně sami osahat.

2000

Voda proráží zával a z podzemí postupně odtéká. Začínáme pracovat na zpřístupnění prvních částí podzemních prostor.

2001

První návštěvníci vstupují do mohutného rozestavěného podzemí pevnosti.

2003

Sami už nezvládáme příliv návštěvníků, nastupuje první skupina průvodkyň.

2005

Vzniká Občanské sdružení Stachelberg, nástupce a pokračovatel družstva Fortis.

2007

Zpřístupnili jsme první z kasárenských sálů. Podařilo se nám vypustit další část podzemního jezera.

2008

Zrekonstruovali jsme výdřevu v muničním sále dělostřelecké otočné věže. V podzemí ji stále můžete obdivovat.

2010

Otevíráme návštěvníkům další část podzemí - všechny kasárenské sály.

2011

Pevnost je naše! Po dvacetiletém jednání převedena do majetku Občanského sdružení Stachelberg.

V podzemí vybudována replika stavební železnice. Kopíruje tu původní a je plně funkční.

2012

Máme další zrekonstruovaný řopík. Tentokrát z období studené války jako obrana ,,železné opony"

2013

Zvyšujeme bezpečnost v podzemí. První chodby jsou chráněny ocelovým pletivem, v kasárnách stavíme kovové konstrukce. 

2014

Postavena rozhledna Eliška.

První Sraz vojenské techniky na Stachelbergu. Od této doby se akce každoročně opakuje.

2015

Stále investujeme naprostou většinu prostředků do podzemí. Ochranné sítě jsou instalovány na dalších místech.

2016

Vytvořili jsme zcela novou expozici v muzeu, teď už je na profesionální úrovni.

2017

Ochrannými sítěmi jsme zabezpečili už i prostor před pomocným sálem. Ten zůstal v částečném výlomu.

2018

První hajcmany (ocelová důlní výztuž) v našem podzemí. Jsou jimi zabezpečeny kasárenské sály číslo 2 a 4.

Pevnost a rozhledna mají konečně své vlastní parkoviště. Do této doby museli návštěvníci parkovat na provizorních místech.

2019

Dokončena výstavba nouzového východu, zpřístupněny další podzemní prostory.

Vybudovali jsme palebné postavení pro bezzákluzový kanon a z úkrytu v sousedství vytvořili muzeum.

2020

Zabezpečen vstup do pracovní štoly.

Kompletně dokončeno přepracování navigačního a informačního systému areálu.

Zahájena výroba repliky výtahu v šachtě bunkru T-S 73

2021

Nechali jsme si odlít střílnu pro kanon L1. Vůbec první po více než 80 letech.

Začali jsme s rekonstrukcí pěchotního srubu T-S 81a na levém křídle tvrze.

2022

Koupili jsme originální lafetu kanonu L1.

Nechali jsme si vyrobit repliku střílny pro dvojče těžkých kulometů.

2023

V rámci akce ,,Dostaňme pevnostní kanon zpět domů!" jsme získali kompletní originální pevnostní kanon L1. Děkujeme za podporu!

Objekt T-S 81a dostal repliku zvonu pro těžký kulomet.

Zabezpečena celá pracovní štola. 

Budoucnost?

Chcete být součástí budoucnosti Stachelbergu?
Tak se nám ozvěte a my vás rádi uvítáme v našem týmu!

info@stachelberg.cz Náš tým

NAŠI HLAVNÍ PARTNEŘI

CO V OKOLÍ NAVŠTÍVIT