Dělostřelecká tvrz
Stachelberg
vojenské muzeum

Aktuálně

» další novinky
Stachelberg na Facebook

Internetové připojení v areálu Stachelbergu zdarma
Největší dělostřelecká pevnost v Československu

Novinky

Dětské hřiště Již před řadou let jsme vybudovali dětské hřiště ze zištných důvodů - aby manželky, které pevnosti nezajímají, dovolily svým drahým polovičkám návštěvu Stachelbergu. Ony zatím počkají se svými ratolestmi u občerstvení s dětským hřištěm. Roky přešly, hřiště se velice osvědčilo, ovšem zub času hlodal. Nakonec dohlodal tak ...více
Draci nad Stachelbergem.          V sobotu 26. října odpoledne se nebe nad tvrzí rozvlnilo papírovými draky. Odstartovala drakiáda, a to do krásného slunečného počasí. Také vítr byl příznivý, takže na obloze se neustále třepetalo více než 10 dračích exemplářů. Přišli tátové a mámy se svými ratolestmi z ...více
Světla nad bunkry na Stachelbergu.          Již tradičně jsme se večer 21. září 2019 zapojili do celostátní akce Světla nad bunkry, která je připomínkou mobilizace naší armády a dalších pohnutých událostí v září 1938. Stachelberg se večer rozsvítil a zapojil se tak do řetězce podobně ozářených  objektů v pevnostní linii. K ...více
Dny armády, Staré Město pod Sněžníkem

      Zveřejňujeme plakát Dny armády, čs. armáda 1918 - 1992, kterou pořádá Muzeum vojenské historie a Staroměstska ve dnech 27. - 28. září 2019. Už samotný program slibuje milovníkům vojenské historie velmi kvalitní zážitky. Akci přejeme krásné počasí a plný úspěch.

Jak jsme odvedli vodu. Již řadu let nás na Stachelbergu trápí odvod dešťové vody ze silnice kolem hlavního bunkru T-S 73. Kdysi při její stavbě se nemyslelo na příkopy či propustky, takže při větším dešti nám voda teče po svažité silnici a odtud přímo k vybudovanému altánu, který v té chvíli slouží jako úkryt návštěvníků. Tady ...více
Vrcholí rekonstrukce úžety.          Jak jsme již informovali, dokončujeme v těchto měsících výstavbu palebného postavení pro bezzákluzový kanón. Jako ukázku úkrytu pro obsluhu kanónu jsme využili již dříve zde vybudovaný ženijní úkryt ÚŽ-6, což je typizovaný objekt z prefabrikovaných železobetonových dílců (rámů) ...více
Setkání vojenských vozidel 18. 5. 2019 na Stachelbergu. Byl to skvělý zážitek.          Již pošesté a tentokrát opravdu ve velkém stylu proběhlo setkání vojenských vozidel v areálu tvrze Stachelberg. Organizátoři, spolek Vojenská vozidla Trutnov,  připravili skvělou akci, jejíž naprostý úspěch ještě podtrhlo krásné počasí. K vidění byly ...více
Palebné postavení pro bezzákluzový kanón. Jdeme do finále.       Jak jsme již v této rubrice informovali, na podzim loňského roku jsme vykopali a vyzdili první část zákopů palebného postavení pro bezzákluzový kanón ve spojení s objektem ÚŽ 6 v sousedství. V této práci na jaře 2019 pokračujeme a naše úsilí směřuje do finále. Dvacátého ...více
Tradiční setkání vojenských vozidel na Stachelbergu

Bližší informace na přiloženém letáku.

Pracujeme na naučné stezce.            V sobotu 16. března vrcholilo kácení náletových porostů, a to u "řopíku" č. 68 v blízkosti pěchotního srubu T-S 70. Tentokrát jsme měli dokonce tři pily - odkácení trvalo necelé čtyři hodiny. Počasí nám přálo - déšť se spustil až po skončení práce. Místo houštiny ...více
Odkáceli jsme další "zapomenutý" řopík.          V sobotu 9. března jsme pokračovali v kácení náletových porostů, a to u "řopíku" č. 67 v týlu stachelberské tvrze. Protože jsme měli dvě pily, šla práce rychle od ruky - odkácení trvalo asi tři hodiny. Po celou dobu nás však trápil studený déšť a sílící vítr. Nakonec jsme byli ...více
Pracujeme na naučné stezce.        V roce 2011 se stal spolek Stachelberg vlastníkem (kromě tvrze a několika těžkých objektů) i řady řopíků v blízkém okolí Stachelbergu. Některé z nich se nacházejí přímo na naučné stezce "Opevněné Trutnovsko".  Již řadu let jsme plánovali vysvobodit tyto objekty ze zajetí náletových porostů, ve kterých za ...více
Tradiční setkání vojenských vozidel na Stachelbergu.         Avizujeme, že letos již po šesté, a to v sobotu 18. května 2019, si na Stachelbergu dají sraz  milovníci vojenské techniky, kterou čs. armáda používala ve druhé polovině minulého století. K vidění budou již tradičně obrněné transportéry, bojová vozidla pěchoty či nákladní automobily.  V některých  ...více
Areál na Stachelbergu buduje nový informační systém. Přes zimní počasí pokračuje na Stachelbergu budování nových informačních panelů - tentokrát pro turistickou mapu. Dřevěné rámy mají v celém areálu jednotný estetický vzhled, jejich autorem je Jirka ...více
Podzemní pochod Stachelberg 2019.          V sobotu 26. ledna 2019 sněžilo, mrzlo a foukal nepříjemný ledový vítr. Již v 8 hodin ráno však podupávalo téměř 40 lidí před vstupem do tvrze - první výprava na pochod podzemím Stachelbergu. Organizátor - Pochodnický spolek - už večer před tím budoval v závějích na Stachelbegu potřebné zázemí: ...více
Polomy na Stachelbergu.         Po začátku roku se na Stachelbergu rozhostila přímo zimní pohádka. Před polovinou ledna však napadla spousta mokrého sněhu a zavál prudký vítr. Pro smrky přímo vražedná kombinace. V neděli 13. ledna spadlé stromy zablokovaly na Stachelbergu silnici z Trutnova na Žacléř. Pro nás bylo horší, že několik smrků spadlo a zatarasilo ...více
Příprava sezóny 2019. Nová železniční točna v podzemí.          Silvestrovské petardy sotva odezněly, ale na bránu Stachelbergu už klepe nová sezóna - zatím v podobě rekonstrukčních prací a při výstavbě nových či rozšiřování stávajících atraktivit.          Jednou z nich je i replika stavební ...více
Stachelberg a Eliška mají nové parkoviště.        Po řadě let čekání a usilování je hotovo. Stachelberg i rozhledna Eliška mají u silnice nové parkoviště, které začalo fungfovat od podzimu 2018. Najdete ho u vrcholu stoupání silnice od obce Babí. Je potřeba poděkovat městu Trutnov, které celou výstavbu řídilo a v rámci grantu i předfinancovalo. Že se dílo podařilo, o tom ...více
Likvidujeme "svinčík".          V areálu stachelberské tvrze, tak jako v celém okolí vesnice Babí, jsou rozsáhlé svažité louky, rozdělené mezemi a remízky. Dělily pozemky, bránily sesouvání svahů. Řada fotografií z první poloviny minulého století ukazuje, jak bylo o tyto meze pečováno - udržované jednotlivé stromy a keře či ...více
Budujeme areál na Stachelbergu.          Již dříve jsme psali, že budujeme palebné postavení pro bezzákluzový kanón - protitankovou zbraň čs. armády z počátku šedesátých let. Samotný kanón jsme získali ve stavu dosti zbědovaném. Proto musela přijít obnova celého povrchu. Kanón jsme nejprve nechali opískovat. Pak následovalo ...více
Nový kabát pro řopík s expozicí.         Jak už jsme zde v minulém sdělení informovali, koncem října 2018 došlo k opískování vrstvy staré kamuflážní barvy z řopíku s expozicí 1938. Příznivé listopadové počasí nám umožnilo rychle postupovat dál:  V očištěné omítce jsme nejprve lepidlem vyspravili díry a trhliny. Pak jsme na ...více
Úpravy terénu kolem pěchotního srubu T-S 73.          Již před řadou let jsme za pěchotním srubem T-S 73 (muzeum) zlikvidovali letitou černou skládku, navezli zeminu, srovnali terén a na tom místě vybudovali altán a občerstvení. Nyní jsme dospěli k názoru, že tento prostor je potřeba dál upravit. Navezli jsme proto zeminu a pozvali bagr.  Ten zde odvedl dva dny velmi kvalitní práce. Nejprve urovnal ...více
Palebné postavení pro bezzákluzový kanón.          Již v roce 2011 jsme od armády získali do vlastnictví podzemní objekt ÚŽ 6  v areálu tvrze Stachelberg. Byl postaven v šedesátých letech minulého století a určen jako součást  radiační hlásné sítě pro československou lidovou armádu. Měl železobetonovou rámovou konstrukci v hloubce cca 1,5 metru pod ...více
Zvelebujeme areál Stachelbergu.          Již od roku 1993 slouží řopík nad pěchotním srubem T-S 73 (muzeum) jako ukázka vyzbrojeného objektu připraveného k obraně za mobilizace v září 1938. Do dnešních dnů jím prošlo přes čtvrt milionu návštěvníků a jeho omítka má na sobě řadu starých kamuflážních vrstev z eternalových barev. ...více
Areál Stachelbergu rozvíjí informační systém.          Již před několika lety jsme na Stachelbergu zahájili budování nového informačního systému formou velkých panelů v kvalitních dřevěných rámech. Nejprve to byl hlavní panel přímo u silnice. Na něj v roce 2017 navázal panel s obrázkovou mapou areálu stachelberské tvrze.          Letos ...více
Světla nad bunkry se vydařila.          V sobotu 22. září 2018 jsme si na Stachelbergu připomněli osmdesát let od vyhlášení zářijové mobilizace československé armády, která demonstrovala vůli národa bránit svou vlast. V rámci celostátní akce Světla nad bunkry jsme večer nasvítili pěchotní srub T-S 73 Polom na stachelberské tvrzi. Stali ...více
Světla nad bunkry 2018          Před osmdesáti lety, v září 1938, vyvrcholilo československé drama. Tváří v tvář hrozbě útoku nacistického Německa vyhlašuje naše vláda 23. září mobilizaci československé branné moci. Vojáci tehdy s nadšením nastupují i na svoji chloubu - železobetonové pevnosti, které jsou rozhodnuti ...více
  Tvrz Stachelberg se stala partnerem přeshraničního projektu Tajemství vojenského podzemí.   Více informací naleznete na adrese ...více
Šumava - expozice lehkého opevnění u Soumarského mostu.       Když pojedete na výlet do oblasti Volar či Lenory, zastavte se v kempu u Soumarského mostu. Možná s překvapením zjistíte, že přímo u něho se nachází muzeum lehkého opevnění. Několik nadšenců pod vedením Jana Němečka zde zpřístupnilo a expozicí vybavilo dva objekty lehkého opevnění vzor 37 připravené v roce 1938 k obraně proti ...více
Výstavba nového parkoviště úspěšně pokračuje.         Už jsme vás informovali, že v letošním roce, kdy město Trutnov získalo v rámci dotací potřebné finanční prostředky, byla počátkem července zahájena výstavba tolik potřebného parkoviště na Stachelbergu. Ta od té doby úspěšně pokračuje. Po ukončení zemních prací rozběhlo se v polovině srpna ...více
Stachelberg se stává atraktivním místem pro srazy.       Atraktivní prostředí Stachelbergu slouží jako kulisa nejen pro každoroční dostaveníčko vojenské techniky, ale stále častěji také pro srazy dalších motorizovaných spolků.       Letos v dubnu to byli např. motorkáři ze Dvora Králové a po nich v červnu vtrhlo na Stachelberg více než šedesát Maluch - ...více
Zvelebujeme areál Stachelbergu.       Jak jsme již uváděli, věnujeme v posledních letech podstatně větší pozornost úpravám pevnostního areálu na povrchu tvrze. Kromě větších projektů je to i řada drobnějších úprav, které ovšem dotvářejí celkový vzhled areálu.       Již na podzim 2017 jsme zahájili opravu ...více
Již tradiční setkání vojenských vozidel se vydařilo.         Letos již po páté si 19. května dali sraz na Stachelbergu milovníci vojenské techniky, kterou čs. armáda používala ve druhé polovině minulého století. K vidění byly již tradičně obrněné transportéry, bojová vozidla pěchoty či nákladní automobily.  Toto vše přišlo obdivovat několik tisíc ...více
Bunkr s expozicí dostal nový kabát          Každé tři až čtyři roky potřebuje naše muzeum (pěchotní srub T-S 73) nový nátěr. Při rozsahu více než 200 m2 natírané plochy to však není záležitost ani jednoduchá, ani levná. Takže nás několik koncem dubna popadlo štětce, kyblíky s černým eternalem, žebříky a vyrazilo. Černá barva proto, že ...více
Tradiční setkání vojenských vozidel 19. května 2018

            Zveme vás na již tradiční sraz vojenské techniky v areálu stachelberské tvrze. Začíná se v sobotu 19. května v 10 hodin dopoledne. Další informace na přiloženém letáku.

Úprava řopíku jako pietního místa Oprava samotné pevnůstky jde do finále.          Po otlučení omítek, nanesení spodní vrstvy lepidla a perlinky jsme zahájili finální úpravy - nanesení svrchní probarvené tmavošedé omítky, která barevně zhruba odpovídá stavu v roce 1938.  To chceme stihnout do konce dubna. Pak příjde na řadu oprava ...více
Likvidujeme polomy na Stachelbergu              Od léta do zimy 2017 se přes Stachelberg přehnalo několik vichřic. Kromě toho, že několik dnů nešel proud a přišli jsme o spoustu peněz na vstupném, zůstaly po vichřicích  v areálu pevnosti poměrně rozsáhlé polomy.  Takže jsme se počátkem jara 2018 vrhli na úklid. Více řeknou fotografie s krátkými ...více
Budujeme areál na Stachelbergu. Úprava řopíku jako pietního místa.           Od počátku existence muzea na Stachelbergu byl jedním z jeho symbolů řopík u silnice s kamenným morovým sloupem ze 17. století.  Poblíž tohoto místa došlo 21. září 1938 k útoku na vojenskou hlídku, který stál život vojína Berana. Řopík jsme ...více
Příprava letní sezóny 2018 V podzemí zpřístupňujeme krásné ukázky výlomových prací.            Již mnohokrát jsme konstatovali, že největší atraktivitou Stachelbergu jsou rozestavěné podzemní prostory. Zde je mimo jiné možno vidět unikátní postupy při výlomech rozsáhlých kasárenských sálů. Tyto části ...více
Příprava letní sezóny 2018 začala ve velkém stylu. Pět a půl tuny stavebního materiálu do podzemí.          Ještě před několika lety mohli návštěvníci vidět v podzemí Stachelbergu v kasárnách názornou ukázku toho, jak se prováděly výlomy velkých sálů. Při kontrole ze strany báňského úřadu byly ovšem v těchto prostorách zjištěny ...více
Budujeme areál na Stachelbergu             Jak jsme již dříve informovali, v rámci výstavby areálu stachelberské tvrze jsme dobudovali systém zákopů, vytvořili nový chodník, začínáme s novým orientačním a informačním systémem. Trochu stranou pozornosti zůstaly terénní úpravy kolem jednotlivých řopíků, které jsme ...více
Halloween v podzemí             Když mohou příšery vystupovat z hrobů, přebývat ve starých domech či hradech, proč by nemohly strašit v podzemních chodbách a sálech stachelberské pevnosti? To si řekli provozovatelé Únikové hry Trutnov a ve spolupráci se spolkem Stachelberg zařídili, že v sobotu 4. listopadu 2017 obsadila stachelberské ...více
Budujeme areál Stachelbergu Hlavní informační tabule.          Na stachelberské tvrzi vznikl rozsáhlý pevnostní areál. O jeho atraktivitách však návštěvník dosud postrádal ucelenou informaci. To vyřeší nová informační tabule u vstupu na Stachelberg. Letos jsme vyrobili a instalovali dřevěný stojan se zastřešením, na jaře do něho ...více
Zloději na Stachelbergu        Během čtvrtku a pátku 12. a 13. října 2017 nám někdo začal ničit a rozkrádat protipěchotní překážku pod řopíkem s expozicí z roku 1938. V pátek odpoledne jsme zjistili některé přestříhané ostnaté dráty a vykopané dva "prasečí ocásky" (kovové kolíky protipěchotní překážky), ...více
Dvacetiletá rekonstrukce polního opevnění Rekonstrukce polního opevnění.         Pevnostní areál na Stachelbergu je protkán soustavou polního opevnění, kterou tvoří zákopy, palebná postavení pro kulomety i protitankový kanón. Původně jsme neměli jistotu, kdy opevnění vzniklo - v květnu či září 1938? A nevybudovali ho nakonec až Němci na jaře 1945, když pevnostní ...více
Aby si návštěvníci mohli sednout         Dalším naším dluhem v areálu pevnosti byly kvalitní lavičky. V minulosti jsme jich vyrobili už několik typů. Hlavním materiálem bylo vždycky dřevo a lavičky po několika letech ztrouchnivěly.  Teď však došlo k radikální změně - nosné konstrukce jsou kovové.       Hlavním organizátorem a duší ...více
Zvelebujeme areál Stachelbergu Obyčejná pěšina ve svahu - a co dá práce!              Od roku 2000 až do roku 2015, tedy celých patnáct let, jsme většinu pracovního úsilí věnovali zpřístupnění a zabezpečení největší atrakce - stachelberského podzemí. Od roku 2016 jsme zaměřili pozornost na areál pevnosti - vždyť to je to, ...více
BOUŘE NA STACHELBERGU          Bylo pozdní odpoledne v pátek 11. srpna, když průvodkyně Mirka, sedící právě v pokladně, nás při pohledu na meteorologický radar varovala: "Žene se na nás nějaká velká bouřka." Stačil jen letmý pohled na obrazovku a bylo to zřejmé: Na Trutnovsko se valilo velké oranžové kolo - přívalové lijáky. ...více
Dešťové jezero před bunkrem zmizelo.       Už  při srazu vojenské techniky v květnu 2017 bylo jasné, že s travnatou plochou před sedmdesáttrojkou musíme něco udělat. Terén zde řadu let pomalu sesedal, až se vytvořila celkem velká prohlubeň, kde se při každém větším dešti hromadila voda. Průtrž mračen těsně před srazem vojenské techniky to odkryla ve velkém - jakési malé jezero zde ...více
Sraz vojenské techniky, sobota 13. května       Přes částečnou nepřízeň počasí (občasný déšť, ale teplo a bezvětří) proudily od sobotního rána na stachelberskou tvrz davy lidí. Bylo na co se dívat: Desítky kusů bojové a dopravní techniky tvořily základ. Kdo chtěl, mohl si bojová vozidla vyzkoušet v pohybu: Celý den neúnavně kroužily areálem Stachelbergu ...více
Pátek 12. května: Sraz vojenské techniky - účasníci se sjíždějí.        Je pátek 12. května a vojenská technika postupně najíždí. Ještě kolem poledne to vypadá na slunečnou jarní pohodu. Kolem čtvrté odpoledne se však nad stachelberskou pevností přežene prudká bouře s krupobitím. To účastníkům zjevně nevadí. Přijíždějí další a další. V podvečer zavlaje na vrcholu ...více
Tradiční sraz vojenské techniky na Stachelbergu

       Zveme vás na již tradiční sraz vojenské techniky v areálu stachelberské tvrze. Začíná se v sobotu 13. května v 10 hodin dopoledne. Další informace na přiloženém letáku a pro připomenutí několik fotek z loňského velmi úspěšného srazu.

V části Stachelbergu je dočasně voda         Prudké jarní tání v minulém týdnu mělo za následek výrazný vzestup povrchové i podzemní vody v Podkrkonoší. Čerpadla v kamenolonu Babí, která čerpají vodu i z podzemí Stachelbergu, celkem očekávaně nestíhají, a proto opět po několika letech se kasárna  ocitla pod vodou. Stachelberg s tímto ...více
Příprava na novou sezónu pokračuje.       V sobotu 18, února proběhla další brigáda. Sešlo se nás celkem devět a potřebné práce výrazně pokročily. Báňská záchranná služba ukončila v podzemí instalaci ochranných kovových sítí v sálech pod dělovou věží č. 75, na sousední křižovatce a v pomocném sále. Letos v zimě bylo sítěmi ...více
Přátelské posezení posádky Stachelbergu.          Bylo to opravdu posezení posádky, protože přišli i nečlenové spolku Stachelberg - například náš dlouholetý spolupracovník ing. Pavel Bezděk, odborník na majetkoprávní vztahy v oblasti lesnictví a zemědělství. Bez něho bychom neměli jako jedni z prvních Stachelberg v katastru nemovitostí a nebyli bychom dnes jeho majiteli. ...více
Příprava letní sezóny 2017 - další investice do bezpečnosti návštěvníků.       Silvestrem 2016 na Stachelbergu definitivně skončila minulá sezóna. Příprava nové sezóny 2017 se rozběhla naplno. Některé práce začaly již na podzim - např. v říjnu a listopadu nové osvětlení šachty do podzemí. Tuto práci provedli především Jirka Valenta a Pepa Macek. Jednak vyměnili stará již dosluhující světla za ...více
Úspěšný let rokem 2017 přeje Stachelberg z.s.          Rok 2016 odpočítává poslední dny. Pro Stachelberg byl rokem úspěšným. Návštěvnost opět přes 20.000, hodně vykonané práce. V tuto chvíli chceme poděkovat těm, kteří se na tomto úspěchu podíleli - především našim průvodkyním a všem dobrovolníkům, kteří přišli a ...více
Odešel dlouholetý kamarád       Těžko se to píše - zemřel Jaromír Tauchman. Jeden ze zakladatelů družstva Fortis, těch několika lidí, kteří koncem osmdesátých let přišli na zapomenutý, zdevastovaný Stachelberg s jediným cílem: pevnost obnovit a zpřístupnit veřejnosti. Dílo se podařilo a Jarda, jak jsme mu všichni říkali, odvedl za těch několik desetiletí na ...více
Konec sezóny na Stachelbergu - HURÁ NA VÝLET!        Hlavní sezóna končí. Na Stachelbergu je radost, ale současně i únava z více jak dvaceti tisíc turistů, kteří letos pevnost navštívili. Po několikaměsíčním kolotoči letních služeb přichází s podzimem na Stachelberg volnější období, než se v zimě rozběhne příprava na příští sezónu. Proto ...více
Trutnovští skauti pomohli Stachelbergu - velký dík.       Koncem května se na Stachelbergu na víkend utábořil 13. oddíl vlčat ze skautského střediska Hraničář Trutnov pod vedením pana Martina Klenčíka a Petra Hrudy. Tábor postavili na louce u pevnosti, kuchyň umístili do altánu.       Kromě své skautské činnosti nám velice pomohli. V areálu pevnosti je řada zákopů polního ...více
Na Stachelbergu tábořili skauti.     Byl podvečer v pátek 20. května, když se u Stachelbergu vyhrnulo z autobusů  přes šedesát skautů a s plnou výstrojí vyrazili na pevnost. Zde do neděle rozbili stanový tábor. Jednalo se o příslušníky Skautského střediska Česká Třebová.  Dva dny jsme je pak viděli při různých hrách a soutěžích s motivem mobilizace československé ...více
Dostaveníčko autoveteránů na Stachelbergu

       Dorazili v sobotu 21. května a bylo na co se dívat. Místo komentáře několik fotografií.

Sraz vojenské techniky v plném proudu.

      Spolek Vojenská vozidla Trutnov si snad přímo vyprosil krásné počasí, které jen podtrhlo úspěch celé akce. Desítky vojenských vozidel, stovky návštěvníků, možnost svézt se na jednom z obrněnců, letadlo z 2. světové války přímo ve vzduchu. Co k tomu dodat. Daleko víc řeknou fotografie.

Sraz vojenské techniky na Stachelbergu.

        Je páteční odpoledne (13. května 2016). Na Stachelbergu už je zbudovaný tábor a začíná najíždět bojová technika - vše se chystá na zítřek. Sledujte na humlácké kameře, pro ilustraci pár čerstvých fotek. A hlavně zítra nezapomeňte dorazit!!

Tradiční sraz vojenské techniky na Stachelbergu

      Zveme vás na již tradiční sraz vojenské techniky v areálu stachelberské tvrze. Začíná se v sobotu 14. května v 9 hodin dopoledne. Další informace na přiloženém letáku a pro připomenutí několik fotek z loňského srazu.

Stachelberg má zcela novou expozici       Každému pozornějšímu návštěvníkovi Stachelbergu muselo být zřejmé, že expozice v prostorách pěchotního srubu T-S 73 je neúplná - pojednává pouze o technické a taktické stránce čs. opevnění. Chybělo zde zasazení výstavby našeho pevnostního systému do historických souvislostí a ...více
Sezóna 2016 je tady!     Krásné počasí, hned první víkend přes 300 návštěvníků. Pro přátele Stachelbergu ovšem víkend ryze pracovní. Stále je potřeba něco dodělávat a vylepšovat. Tuto sobotu 30. dubna to byly především opravy kamufláží jednotlivých objektů. Krásné počasí vytvořilo ideální podmínky. ...více
Pracovní akce 23. dubna 2016    Sezóna 2016 opravdu klepe na dveře, takže cíl brigády byl jasný - závěrečné úpravy před otevřením. Sešlo se nás celkem 7 a pracovali jsme intenzivně celý den: bylo zlikvidováno vytápění "kuchyně" na pevnosti a odstraněn komín. Obnovili jsme část nátěrů omítek na pěchotním srubu T-73, ale též na sousedním ...více
Duben - přípravy na sezónu vrcholí.         Jedním z hlavních úkolů pro zimu 2016 byla rekonstrukce důležitých prvků elektroinstalace v podzemí - po patnácti letech provozu je to nutně potřeba. Práce se soustředily hlavně na kompletní výměnu rozvaděčů a některých prvků osvětlení. Přitom se odkryly další dílčí problémy, takže některé práce budou ...více
Únor na Stachelbergu          Pracujeme jednak na rekonstrukci a rozšíření expozice v bunkru, zároveň ovšem provádíme údržbu a obnovu expozice stávající. V těchto dnech se to týká místnosti s velkým plastickým stolem stachelberské pevnosti. Vymalovat stěny, obnovit nátěry a především - zrekonstruovat plastický stůl. To ...více
Sezóna 2016 se blíží.       Zatímco počátkem zimy jsme pracovali hlavně v podzemí pevnosti, v lednu se práce přesunuly nahoru do pěchotního srubu. Tady chceme postupně zrekonstruovat a rozšířit expozici, která tu je bez větší změny už více jak deset let. Práce byly zahájeny ve spodním patře a jedná se o zcela rutinní věci: svařování nových ...více
Stachelberg zahájil přípravu příští sezóny.       Zatímco krásné říjnové počasí lákalo do přírody a příliv návštěvníků na Stachelberg neustával, na pevnosti se už naplno rozběhly přípravné práce na letní sezónu 2016. Jednou z hlavních starostí majitelů pevnosti - Spolku Stachelberg -  zůstává bezpečnost návštěvníků v ...více
Na Stachelbergu stanula královna Eliška      Před svatojánskou nocí dvacátého třetího června stanula u rozhledny Eliška na Stachelbergu další Eliška - tentokrát královna česká a polská. S pohledem upřeným do Libavského sedla - zemské brány, spojující Čechy a Polsko. Stejnou symboliku mají erby u jejích nohou. Jedním je znak českého ...více
Sraz vojenské techniky na Stachelbergu - PARÁDNÍ ÚSPĚCH!          Sraz vojenské techniky na Stachelbergu 16. května zaznamenal skutečně parádní úspěch!  Akci pořádala společnost Vojenská vozidla Trutnov, účastnil se Sbor dobrovolných hasičů Horní Maršov a Červený kříž Žacléř. Spolupracovalo a prostory poskytlo Občanské sdružení Stachelberg. Od sobotního rána narůstaly ...více
UŽ JEDOU!! Příjezd prvních vojenských vozidel v pátek odpoledne na Stachelberg.       Je pátek odpoledne a první vojenská technika přijíždí na Stachelberg. Další dorazí večer a v sobotu ráno.       Vypadá to na pěkné počasí a krásné  veterány. Takže všichni milovníci vojenské techniky - těšíme se v sobotu na Stachelbergu na shledanou.       ...více
Kapela Marta a Rasputin zahrála návštěvníkům v podzemí Stachelbergu.   Kapela Marta a Rasputin zpestřila v sobotu 2. května svým vystoupením dopolední prohlídky v podzemí stachelberské pevnosti. Zahrála vždy několik skladeb a návštěvníci pokračovali dál prohlídkovou trasou. Tóny akordeonu, houslí nebo cella se krásně nesly klenbami mohutných sálů. V každém případě šlo o neobvyklý a ...více
Sraz vojenské techniky na Stachelbergu.   Sraz vojenské techniky v sobotu 16.5. 2015 od 10:00.        Již druhý sraz příznivců vojenské techniky se uskuteční v areálu tvrze Stachelberg.         K vidění bude celá řada soudobé i mírně historické vojenske techniky v čele  s dělostřeleckým systémem Dana ráže  152mm. Během akce si můžete ...více
První prohlídky v podzemí Stachelbergu doprovodí kapela Marta a Rasputin Band.

      Kapela Marta a Rasputin doprovodí první prohlídky 2. května svým skřetím šramlem a bubnováním padesát metrů pod zemí ve složení akordeon, housle, cello a perkuse za neustálého doprovodu vody, kapající ze stropů chodeb a sálů. Jako pozvánka několik fotografií:

Před letní sezónou 2015. V sobotu 4. dubna jsme se sešli na další plánované brigádě před sezónou. Účastnilo se nás celkem dvanáct.  Práce se zaměřily na poslední úpravy v podzemí - opět v sálech pod dělovou věží T 75. Především jsme natáhli kovové sítě na nově vybudovanou ochrannou konstrukci nad návštěvníky v prvním ...více
Příprava letní sezóny 2015 - začíná úklid podzemí.       Báňská záchranná služba skončila s instalací ochranných sítí na stropech sálů a chodeb pod dělovou věží. To nám umožnilo zahájit na první jarní den úklidové práce v podzemí. Rozebrat a odvézt lešení, téměř dokončit dláždění chodníků, odvézt poslední kolečka ...více
Příprava letní sezóny 2015 jde do finiše.          V sobotu 7. března proběhla další z větších brigád na Stachelbergu. Účastnilo se jí celkem 12 lidí. Touto akcí vrcholily větší práce v podzemí, které chceme před začátkem sezóny stihnout. Jednalo se především o instalaci dalších kovových sítí na stropech chodeb a sálů. ...více
Příprava letní sezóny 2015 dále pokračuje.       Báňská záchranná služba nastoupila a začala instalovat kovovou síť na vysoký strop před druhý muniční sál pod dělovou věží T - S75. Pro další pokračování práce jsme jim nejprve přesunuli lešení. Pak jsme pokračovali v úpravách podlah na návštěvní trase pod dělovou věží - upravili ...více
Návštěva izraelského velvyslance na Stachelbergu.       V neděli 8. února navštívil stachelberskou pevnost velvyslanec státu Izrael v ČR pan Gary Kohen v doprovodu poslance Parlamentu ČR Robina Böhnische. Velvyslance přivítal předseda Občanského sdružení Stachelberg Pavel Holzknecht, prohlídku pevnosti s výkladem provedl člen představenstva Mgr. Tomáš Eichler. Pan velvyslanec jako aktivní voják poznával ...více
Příprava letní sezóny 2015 běží naplno.     Jak je na Stachelbergu zvykem, pořádá se během zimy kromě běžné sobotní práce vždy několik větších brigád. Jedna z nich proběhla v sobotu 7. února. Nahoře byl krásný slunečný den, ale nás čekala celodenní práce padesát metrů pod zemí. Sešlo se celkem 13 brigádníků, takže obědvat v kasematě se muselo na etapy. ...více
Stachelberg na pivu. Stachelberg na pivu.       Stachelberg po delší době opět navázal na více jak pětadvacetiletou tradici neformálních provozních porad u piva. Tradice vznikla již  v roce 1987 u zakládajících členů "starého" družstva Fortis. Ti stáli u počátků rekonstrukce Stachelbergu a byli vesměs pivaři. Brzy poznali, že užitečnější než ...více
Začala příprava na letní sezónu 2015.    Teprve Silvestrem se definitivně zavřely brány Stachelbergu pro rok 2014. Bez jakékoliv přestávky jsme hned od počátku ledna zahajili přípravu letní sezóny 2015. Jedná se o rekonstrukci podzemních chodeb a sálů pod dělovou věží T 75. Tady jsme museli zlikvidovat pohledově pěknou ukázku dřevěné výztuže podzemní chodby, kterou jsme postavili před několika ...více
Rozhledna Eliška absolvovala slavnostní otevření.         Stalo se v úterý 11. listopadu 2014 v 15 hodin. Hlavní projev přednesl trutnovský starosta pan Mgr. Adamec. Dále vystoupili zástupce Euroregionu Glacensis pan Štefek, starosta Žacléře pan Vlasák, zástupce Občanského sdružení Stachelberg pan Kejzlar a pan Žák, představitel firmy Elektroin s.r.o. Náchod, která rozhlednu postavila. ...více
Rozhledna Eliška od soboty 8.11. zatím neoficiálně otevřena!

Na přání města Trutnova otevřelo Občanské sdružení Stachelberg (správce rozhledny) rozhlednu Eliška odpoledne 8.11. Viditelnost sice nebyla, ale rozhledna znamená pro samotný Stachelberg i rozvoj cestovního ruchu na Trutnovsku velmi mnoho.

Pochod po československém opevnění          Omlouváme se za opožděnou informaci, avšak lépe pozdě než nikdy.          V sobotu 27. září proběhl na trutnovsku první ročník pochodu po československém opevnění. Celkem tři trasy vedly po trutnovské pevnostní linii, která je díky své mohutnosti skutečně zajímavá. ...více
Na Stachelbergu se dokončuje rozhledna Eliška.
Další rekonstrukce zákopů    V loňském roce jsme v areálu stachelberské pevnosti zahájili rekonstrukci části polního opevnění z roku 1938. Aby se boční stěny nesesouvaly, je nutno stěny zákopů vydřevit. To jsme praktikovali již dříve, ale dřevěné hrázdění rychle hnilo a stojiny se bortily. Bylo potřeba vymyslet něco trvanlivějšího. Prací na zákopech se ujali Jirka Valenta a ...více
Bojová i dopravní vojenská technika na Stachbelbergu Řada dopravních i bojových armádních vozidel, několik set zvídavých a zjevně spokojených návštěvníků. Dopoledne celkem příjemné jarní počasí, po obědě vytrvalý děšť. Tak lze nejstručněji charakterizovat sobotu 17. května - první den prvního srazu vojenské techniky na stachelberské pevnosti. K vidění jsou auta, obrněné ...více
Sraz vojenské techniky na Stachelbergu 17.5.2014.

Všechny přátele militarií srdečně zveme na sraz vojenské techniky na stachelberské pevnosti 17. května 2014. Bližší údaje jsou na přiloženém plakátu.

Maximum pro bezpečnost návštěvníků.             Stachelberg je jedinou pevností v České republice, která umožňuje přístup do teprve vylámaného a ještě nevybetonovaného podzemí. Návštěvník si tak učiní představu o postupu jeho výstavby - od výlomů, přes tesařské práce až po vlastní betonáž chodeb a sálů. Tady ovšem ...více
Jaký byl? Jaký byl rok 2013 na Stachelbergu?          Možno říci, že úspěšný. Pevnost navštívilo zhruba 16.000 turistů, řada návštěvníků přišla ještě během vánočních svátků či na Silvestra. Díky našim mladým průvodkyním byla už tradičně velmi dobrá úroveň prohlídek. Výrazně se ...více
Kácení lesa kolem pěchotního srubu T-74 Příprava nového projektu. Po výstavbě rozhledny, která, doufejme, úspěšně proběhne příští rok, připravujeme další projekt, který zásadně změní provoz celého Stachelbergu. Bude to výstavba nové provozní budovy na základové desce pěchotního srubu T 74. V této době se zpracovává projekt. Využili jsme však ...více
Stachelberg bude mít rozhlednu. Příprava na výstavbu rozhledny.        Již v roce 2014 bude mít Stachbelberg uprostřed pevnostního areálu pětadvacet metrů vysokou rozhlednu. Bude postavena v rámci přeshraničního česko-polského projektu „Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis“. Euroregion Glacensis projekt také financuje.        Zásluhu na ...více
Aktivace dalšího řopíku Rekonstrukce dalšího řopíku.     Již dříve začal na Stachelberg docházet Tomáš Sýkora z Červeného Kostelce, který v Jestřebích horách rekonstruoval několik řopíků. Jelikož zde měl problémy (opakované vykrádání objektů), nabídli jsme mu, aby svou činnost přenesl na Stachelberg a tady zrekonstruoval, vyzbrojil a ...více
Rekonstrukce zákopů z roku 1938.       Již před řadou let jsme obnovili systém zákopů z roku 1938 napojený na objekty lehkého opevnění. Část zákopů se podařilo i vydřevit. Výdřeva však časem shnila a začala se bortit. Tehdy přišel Jirka Valenta s myšlenkou vyrobit stojiny z železných trubek a ty zabetonovat. Za ně potom vkládat odkůrovanou kulatinu a tu proti zemině chránit ...více
Navštivte naučnou stezku "Opevněné Trutnovsko".          Již před několika lety vybudovalo Občanské sdružení Stachelberg naučnou stezku "Opevněné Trutnovsko". Ta prochází v délce sedmi kilometrů po linii těžkých objektů a lehkého opevnění od pevnosti Stachelberg k pěchotnímu srubu T-S 63 na okraji obce Libeč. Jedná se o jeden z nejmohutněji opevněných úseků v bývalém ...více
Další úpravy řopíku. Utajená obrana "železné opony" - dnes velmi frekventovaný pojem, který znamená rozvoj celé další oblasti české bunkrologie. Jedná se o řadu zcela nových objektů postavených v Československu se vznikem studené války a dále o rekonstrukci a nové vyzbrojení původních pevností z let 1935 - 1938.      Jak už jsme vloni ...více
Stachelberg se chystá na sezónu 2013. Zimní příprava na sezónu 2013 je letos v podzemí věnována zejména opatřením na zvýšení bezpečnosti návštěvníků. Měníme výztuže nad plošinami v kasárenských sálech z dřevěných na kovové. Jednu plošinu zcela přebudujeme a snížíme část chodníku. Velice přitom oceňujeme opakovanou pomoc několika ...více
Štědrý den na Stachelbergu Ani na Štědrý den nezůstala stachelberská pevnost opuštěná. Kromě běžných návštěvníků byla uspořádána zvláštní prohlídka pro děti z Asociace dětských domovů z nedaleké chaty Webrovka. Stachelberg se tak podílel na tvorbě vánočního programu pro děti, kterým ani na nejkrásnější svátky v roce nebylo ...více
Obnovená lávka na naučné stezce po opevnění.        Již před více lety byla vybudována naučná stezka "Opevněné Trutnovsko" vedoucí po pevnostní linii mezi Stachelbergem a Libčí. V jejím rámci byla přes říčku Ličnou postavena dřevěná lávka. Zub času (a motorkáři) však zahlodal a lávka se letos najaře zřítila.        Občanské ...více
Promítáme film TMAVOMODRÝ  SVĚT - večer 1. září na Stachelbergu. Avizované promítání tohoto filmu 28. července se pro vytrvalý déšť nemohlo konat. Zveme vás  proto opakovaně, tentokrát na sobotu 1. září o půl deváté večer, na pevnost Stachelberg, kde film Tmavomodrý svět bude promítán na stěnu jednoho z největších bunkrů v Čechách. Prostředí k promítání je přímo ...více
Odešel jeden z těch, kteří před více jak dvaceti lety vzkřísili Stachelberg.         Se zármutkem oznamujeme všem kamarádům, že 23. července 2012 náhle zemřel zakládající člen Družstva Fortis a později Občanského sdružení Stachelberg Jiří Valenta. Patřil mezi první, kteří již v roce 1987 začali uvádět do života myšlenku na zpřístupnění opuštěné a zanedbané stachelberské pevnosti. ...více
Nové věci v podzemí Stachelbergu          Jak už jsme nejednou avizovali, vytváříme v rozestavěném podzemí pevnosti ukázky jednotlivých stavenišť, jak zde existovala v létě 1938. Letos v zimě jsme koupili řadu figurin a s jejich pomocí podzemí oživili. Nedávno jsme také pro návštěvníky postavili ukázku výztuže z roku 1938 a dokončili první část ...více
Promítáme film TMAVOMODRÝ  SVĚT - večer 28. července na Stachelbergu.        Zveme vás  na sobotu 28. července o půl desáté večer na pevnost Stachelberg, kde film Tmavomodrý svět bude promítán na stěnu jednoho z největších bunkrů v Čechách. Prostředí k promítání je přímo symbolické - mnozí z těch, kteří chtěli v září 1938 bránit republiku v našich pohraničních ...více
Jak jsme LIDICE promítali na Stachelbergu.          Večer 9. června uctilo Občanské sdružení Stachelberg sedmdesáté výročí lidické tragedie promítnutím filmu Lidice na stěnu pevnostního objektu v areálu stachelberské tvrze. Toto první letní kino na Sachelbergu proběhlo velmi úspěšně za účasti asi sto padesáti návštěvníků. ...více
Řopíky jako poutače.

      Již na podzim jsme odkáceli dva řopíky na hlavní turistické "Cestě bratří Čapků", která prochází stachelberskou pevností s tím, že je na jaře vybavíme kamufláží a budou sloužit jako poutače na cestě ke Stachelbergu od Krkonoš. Jak se nám to podařilo, posuďte sami.

Pamětní deska vojínu Beranovi.           V druhé polovině září roku 1938 se situace na mnoha místech pohraničí značně vyostřovala, útoky sudetoněmeckého Freikorpsu na příslušníky čsl. bezpečnostních složek se stupňovaly.  Výjimkou nebylo ani Trutnovsko. Večer jednadvacátého září procházela dvojice strážných poblíž ...více
Další vyzbrojený řopík na Stachelbergu        Utajená obrana "železné opony" - dnes velmi frekventovaný pojem, který znamená rozvoj celé další oblasti české bunkrologie. Jedná se o řadu zcela nových objektů postavených v Československu se vznikem studené války a dále o rekonstrukci a nové vyzbrojení původních pevností z let 1935 - ...více
Promítání filmu LIDICE - sobota 9. června večer na Stachelbergu. Zveme vás  na sobotu 9. června o půl desáté večer na pevnost Stachelberg, kde film Lidice bude promítán na stěnu jednoho z největších bunkrů v Čechách. Vstupné dobrovolné, občerstvení je k dispozici. Parkování dle instrukcí na místě. Nezapomeňte skládací židličky,deky a baterku !!! V případě deštivého počasí představení ...více
Příprava letní sezóny 2012

Během zimy jsme mimo jiné koupili několik originálních umělohmotných figurín pro rekonstrukci podzemních stavenišť na Stachelbergu. Vysledek určitě není špatný a vidíte ho na fotografiích.

Příprava letní sezóny 2012.       Již za krásných podzimních dnů 2011 jsme zahájili přípravu příští letní sezóny. Rozhodli jsme se upravit  pro návštěvníky okolí některých objektů od Stachelbergu směrem k Rýchorám a dle možností sem prodloužit naučnou stezku s panely. Odkáceli jsme a očistili pěchotní sruby T-S 81a, 81b a dva ...více
Vojenskohistorický den na Stachelbergu

Setkání se účastnila řada zástupců historických jednotek armád, účastnících se 2. světové války.

Dětský koutek

V těchto dnech na pevnosti dokončujeme výstavbu dětského koutku. V něm vaše děti najdou věž se skluzavkou, malou lezeckou stěnou, provazovým žebříkem a lanem, dále pískoviště, houpačku a malý domek. Vše se nachází v těsné blízkosti občerstvení, takže své děti můžete sledovat přímo od kávy či piva.

Příprava letní sezóny 2011. Již zhruba měsíc se v podzemí pevnosti připravujeme na letní sezónu 2011. V těchto týdnech rozšiřujeme ukázku stavební železnice, jak zde fungovala během výstavby tvrze v létě 1938. Oproti loňsku se návštěvníci mohou těšit na další koleje, výhybky, výklopné vozíky i figury dělníků při práci. Dnes už jsme některými ...více
Rekonstrukce polního opevnění (zákopů) z roku 1938.

Za mobilizace v září 1938 nebyly pevnostní objekty na Stachelbergu zdaleka dobudovány. Alespoň částečně je nahrazovaly zákopy polního opevnění, které postupně obnovujeme. Zásadní rekonstrukce by měla proběhnout v letošním roce. Jako první jsme v minulých dnech opravili palebné postavení pro kulomet.

Zahájení turistické sezóny 2010.

Prvního května zahajuje Stachelberg turistickou sezónu. S radostí všem sdělujeme, že zcela nově zpřístupněná podzemní kasárna jsou bez vody a připravená pro první návštěvníky. Uvidíte největší komplex podzemních sálů na československém opevnění.

Provozní doba

otvíráme
30. - 31. března
duben
sobota, neděle
květen
sobota, neděle, svátek
 
otevřeno
10-17 hod., březen,duben 10-16 hod.
 

Vstupné

Dospělí
120,-
Děti (6-15 let)
60,-
Rodinné vstupné: 300,-
odečítá se jedno dítě
 

Informace

Holzknecht
731 629 531
Kejzlar
776 172 350

Objednávky zájezdů

Holzknecht
731 629 531

holzknecht[a]bunkry[.]cz
 
 
 
UFFO - Společenské centrum Trutnovska
Kraj HK
BScom.cz
Areál Bret HD Internet