Dělostřelecká tvrz
Stachelberg
vojenské muzeum

Aktuálně

» další novinky
Stachelberg na Facebook

Internetové připojení v areálu Stachelbergu zdarma
Největší dělostřelecká pevnost v Československu

Likvidujeme "svinčík".

         V areálu stachelberské tvrze, tak jako v celém okolí vesnice Babí, jsou rozsáhlé svažité louky, rozdělené mezemi a remízky. Dělily pozemky, bránily sesouvání svahů. Řada fotografií z první poloviny minulého století ukazuje, jak bylo o tyto meze pečováno - udržované jednotlivé stromy a keře či jejich skupiny tvořily v krajině estetický prvek. Po odsunu sudetských Němců se o tyto meze desetiletí nikdo nestaral. Výsledek je dnes, mírně řečeno, neutěšený. Spousta náletových dřevin bez jakékoliv údržby. Polámané, trouchnivějící kmeny a větve, mezi nimi si razí cestu ke slunci nové stromy a keře. "Estetický zážitek" dotvářejí desítky balíků hnijícího sena, nakulené mezi stromy - tak si jeden soukromý zemědělec z Babí představuje kulturní krajinu.

        Po příchodu na Stachelberg v roce 1987 jsme měli jediný zájem - zpřístupnit pevnost veřejnosti. Postupně nám však stav okolních pozemků začal vadit. Nehledě na to, že byl kritizován i návštěvníky. Zejména od starých sudetských Němců, kteří se přijeli podívat na svůj původní domov, jsme opakovaně zaslechli poznámky o "tschechische Schweinerei" - tedy "českém svinčíku". Nejsmutnější bylo, že měli pravdu. Postupně se nám podařilo řadu luk v okolí pevnosti odkoupit a zajistit jejich údržbu. V minulém roce jsme koupili také několik set metrů již vzpomínaných totálně zarostlých mezí v blízkosti našeho muzea s jediným cílem - zkulturnit je.

        Porosty jsme nechali odborně posoudit a navrhnout jejich rekultivaci. Provedli jsme, odborně řečeno, zdravotní, výchovnou a druhovou probírku kmenové zeleně. Práce jsme zahájili na podzim 2017. Získané palivové dřevo jsme zužitkovali, zbývající větve na podzim letošního roku spálili. Přes veškeré úsilí musíme ještě příští rok pokračovat. Přesto už dnes se za své meze nemusíme stydět. Pro ilustraci opět několik fotografií s komentářem.

Tak toto jsme koupili jako louku mezi dvěma remízky - krásná pastvina. Tohle by měla být mez ve svahu, pod ní  trávník. Další remízek - patrně čísi představa kulturní krajiny.... ..... Nebo spíše opravdu svinčík. Po bývalém nájemci okolních pozemků jsme podělili balíky hnijícího sena, které místo odvozu nakoulel do zarostlých mezí. Za mobilizace 1938 říkali naši vojáci tomuto řopíku vysoko nad vesnicí Babí rozhledna. Kam odtud dnes vidíte netřeba komentovat. Pro zvýšení estetického zážitku opět balíky hnijícího sena. Do práce jsme se pustili v roce 2017. Nejprve jsme pokáceli všechno přebytečné, polámané, suché a hnijící. Dřevo jsme zužitkovali, zbývající větve na podzim 2018 spálili. ..... ..... Za výsledek práce se nemusíme stydět. - meze jsou vyčištěné..... .....

Provozní doba

otvíráme
30. - 31. března
duben
sobota, neděle
květen
sobota, neděle, svátek
 
otevřeno
10-17 hod., březen,duben 10-16 hod.
 

Vstupné

Dospělí
120,-
Děti (6-15 let)
60,-
Rodinné vstupné: 300,-
odečítá se jedno dítě
 

Informace

Holzknecht
731 629 531
Kejzlar
776 172 350

Objednávky zájezdů

Holzknecht
731 629 531

holzknecht[a]bunkry[.]cz
 
 
 
UFFO - Společenské centrum Trutnovska
Kraj HK
BScom.cz
Areál Bret HD Internet