Dělostřelecká tvrz
Stachelberg
vojenské muzeum

Aktuálně

» další novinky
Stachelberg na Facebook

Internetové připojení v areálu Stachelbergu zdarma
Největší dělostřelecká pevnost v Československu

Hledáme zájemce o práci na Stachelbergu.

Co bylo.

Stachelberská pevnost funguje pro veřejnost již 20 let. Její zpřístupnění a rozvoj vždy zajišťovala (a zajišťuje) úzká skupina zájemců o vojenskou historii (cca 8 – 12 lidí), seskupená do Spolku Stachelberg.

Mnohaletou dobrovolnou prací byl postupně vytvořen rozsáhlý pevnostní areál, který obnáší řadu vojensko-historických atraktivit.

Stachelberg před více jak dvaceti lety.Současný stav.

Co je a může být.

V roce 2011 přešla pevnost do vlastnictví Občanského sdružení Stachelberg, dnes Stachelberg, z.s.. Tato skutečnost nastartovala další rychlý rozvoj:

 • pevnost jedná s Lesy ČR o možnosti rekonstruovat některé atraktivity na původně lesních pozemcích (systém zákopů, objekty lehkého opevnění),
 • pracuje na zvýšení bezpečnosti návštěvníků v podzemí (grant Královéhradeckého kraje),
 • ve hře je výstavba rozhledny v areálu tvrze (grant Euroregion  Glacensis).

V současné době zpracovává Spolek Stachelberg projekt na rozsáhlou rekonstrukci podzemí pevnosti včetně výstavby nové provozní budovy (grant Euroregion Glacensis).

Stav podzemí na počátku.Po několika letech práce.

Podařila se i generační obměna, takže o pevnosti a jejím dalším rozvoji rozhodují dnes lidé ve věku 30 – 40 let. Veškerá práce je prováděna dobrovolně, zdarma, ve volném čase. Každý si zde realizuje svého koníčka. Finanční zdroje pro rozvoj pevnosti jsou získávány především od návštěvníků ze vstupného.

Spousta práce pro každého.

Stachelberg má před sebou velmi dobrou budoucnost. Pro využití nabízených možností však potřebuje další dlouhodobé spolupracovníky, zájemce o vojenskou historii a pohraniční opevnění, kteří jsou ochotni přiložit ruku k dílu.

První průzkum kasáren.Z kasáren se podařilo vypustit vodu - čekají nás hromady bahna a spousta práce.A takhle už jsou kasárna připravena pro návštěvníky.

Své zájmy může každý realizovat v řadě oblastí jako je:

 • rekonstrukce objektu lehkého opevnění do podoby z roku 1938 i z šedesátých let (obrana „železné opony“)
 • úpravy polního opevnění z roku 1938
 • v podzemí rekonstrukce stavenišť z roku 1938 včetně dioramat v životní velikosti
 • modely bunkrů a vojenské techniky z období 2. sv. války.

Je možné přijít i s dalšími novými náměty.

Rekonstruujeme řopíky - z vnějšku......... i zevnitř.K tomu opravujeme původní zákopy.

Během provozu v letní turistické sezóně je nutné dělat řadu rutinních, ale velmi potřebných prací:

 • sekat trávu v areálu pevnosti
 • držet služby v pokladně
 • kdo chce, může fungovat jako průvodce návštěvníků.

V zimním období pomoci s pracemi na dalším rozvoji pevnosti a s přípravou letní sezóny.

Postavili jsme a udržujeme naučnou stezku po opevnění.Část pevnostní expozice - diorama

Činnost na pevnosti není direktivně řízena, nikdo nemá žádné výhody. Základem je dohoda mezi členy Občanského sdružení a dalšími příznivci o potřebných pracech a dobrovolná snaha každého tyto práce podle svých možností zajistit nebo se na jejich zajištění podílet.

Víme, že se to dnes příliš nenosí, ale všechna naše práce směřuje k prospěchu a obohacení druhých lidí – návštěvníků, k jejich poučení, případně zábavě. Sami si přitom realizujeme své zájmy a záliby.

Pokud máte zájem o podobné využití části svého volného času, čekáme na vás.

 Část posádky Stachelbergu před několika lety včetně průvodkyň.

Telefon: 776 172 350                    e-mail: kejzlarovi@seznam.cz

             737 529 753                       e-mail: eichler@stachelberg.cz

Provozní doba

otvíráme
30. - 31. března
duben
sobota, neděle
květen
sobota, neděle, svátek
 
otevřeno
10-17 hod., březen,duben 10-16 hod.
 

Vstupné

Dospělí
120,-
Děti (6-15 let)
60,-
Rodinné vstupné: 300,-
odečítá se jedno dítě
 

Informace

Holzknecht
731 629 531
Kejzlar
776 172 350

Objednávky zájezdů

Holzknecht
731 629 531

holzknecht[a]bunkry[.]cz
 
 
 
UFFO - Společenské centrum Trutnovska
Kraj HK
BScom.cz
Areál Bret HD Internet