Dělostřelecká tvrz
Stachelberg
vojenské muzeum

Aktuálně

» další novinky
Stachelberg na Facebook

Internetové připojení v areálu Stachelbergu zdarma
Největší dělostřelecká pevnost v Československu

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ STACHELBERG
(provozovatel muzea tvrze Stachelberg - Babí u Trutnova)

2014

Účel sdružení:

Občanské sdružení se zabývá získáváním, prohlubováním a rozvíjením znalostí o vojenské historii a fortifikační architektuře se zaměřením na evropské pevnostní stavitelství a jejich propagací a popularizací.

Zdroje finančních prostředků:

 • výběr vstupného v muzeu tvrze Stachelberg – 80,-Kč dospělí, 40,-Kč děti, 200,-Kč rodinné vstupné – tvoří více než 90% veškerých získaných prostředků za rok,
 • prodej upomínkových předmětů, 
 • sponzorské příspěvky a dary,
 • grantové finanční prostředky.

Složení řídících orgánů:

Do 06. 10. 2014
 • Předseda: Vlasák Martin
 • Členové předsednictva: Eichler Tomáš, Kejzlar Miroslav
Od 24. 10. 2014
 • Předseda: Holzknecht Pavel
 • Členové předsednictva: Eichler Tomáš, Valenta Jiří
 
Nejvyšším orgánem je členská schůze, která je svolávána minimálně jednou ročně. Předsednictvo řídí chod občanského sdružení mezi členskými schůzemi.

Jaká byla sezóna 2014

Dvaadvacátá sezóna muzea Stachelberg se zatím zapisuje do historie jako nejlepší, co se týče počtu návštěvníků. Tvrz navštívilo celkem 19.843 platících návštěvníků.
 
Hlavní sezóná (1.5. – 28.10.2014) – 97 otevíracích dnů,
Vedlejší sezoná (1.11. – 31.12.2014) – 17 otevíracích dnů,
Zájezdů mimo otevírací dobu – 24.
 
Zvýšenou návštěvnost z našeho pohledu nejvíce ovlivnila mírně se zlepšující ekonomická situace v ČR i v Evropě a s tím související zvýšená návštěvnost ze strany zahraničních turistů. Ve velké míře k ní přispěla také pokračující propagace muzea a posilování povědomí o Stachelbergu jako o vysoce atraktivním turistickém cíli v regionu Trutnovska a východních Krkonoš. Významně vyšší návštěvnost jsme zaznamenali také v průběhu akcí konaných přímo na Stachelbergu: Setkání vojenské techniky (květen 2014), Pochod po československém opevnění (září 2014) nebo v blízkém okolí: Den lidových řemesel v Žacléři (červenec 2014).
 
Průvodcovskou službu zajišťuje dlouhodobě stabilní tým průvodkyň, který pokrývá naprostou většinu otevíracích dní. Celkem zaměstnavá Občanské sdužení Stachelberg na dohody o provedení práce 10 průvodkyň, které se pravidelně ve službách střídají. Každá z průvodkyň absolvuje denně tři až čtyři prohlídky podzemí tvrze a přilehlého objektu lehkého opevnění. Členové sdružení Stachelberg působili během sezóny zejména v pokladně muzea a při provázení objednaných zájezdů mimo hlavní otevírací dobu. Jejich hlavní činností je především práce na údržbě, rekonstrukci, zabezpečení a rozšiřování expozic v areálu tvrze.

Realizované práce 2014

 • Díky grantu od Královéhradeckého kraje byla realizována druhá etapa zabezpečení stropů v podzemí tvrze, a to v celkové výši 249 422,- Kč, z toho příspěvek Královéhradeckého kraje tvořil 149.422,-Kč. Práce realizovalo středisko Báňské záchranné služby z Odolova. Další práce na zabezpečení kasáren realizovali členové Občanského sdružení Stachelberg, a to s nákladem na materiál ve výši 25.000,-Kč. 
 • Byla ukončena realizace a provedeno vyúčtování projektu CZ.3.22/3.3.02/13.03026 – „Lužické a žacléřské památky – zvýšení turistické dostupnosti“ financovaného z programu Fondu mikro-projektů, Euroregion Glacensis. V rámci tohoto projektu byly připraveny stavební projektové dokumentace a získáno stavební povolení na zpřístupnění dalších částí podzemí tvrze a vybudování nouzového východu na základové desce objektu T-St S 72. Pro projekt nového vstupního objektu na základové desce T- St S 74 zatím stavební povolení chybí, práce na jeho získání budou pokračovat v následujícím roce.
 • Byla dokončena první etapa rekonstrukce zákopového systému v okolí lehkého objektu nového typu (Déčka).
 • V podzemí byla instalována další světla nouzového osvětlení. Jejich pořízení bylo hrazeno z výtěžku veřejné sbírky.
 • V objektu muzea byla instalována nová GSM brána, včetně rozvodů po celém objektu a podzemí tvrze.
 • Kromě toho byly po celý rok prováděny běžné práce na údržbě objektů a okolí včetně sekání trávy v areálu muzea Stachelberg.  

Hospodaření s finančními prostředky v roce 2014

Příjmy roku 2014
Příjem
Převod z 2013
Převod do 2015
Prodej zboží
60 881 Kč
44 161 Kč
191 908 Kč
Prodej vstupenek
993 139 Kč
Grant od Královehradeckého kraje
147 853 Kč
0 Kč
0 Kč
Dary
12 203 Kč
23 970 Kč
12 830 Kč
Projektový účet
0 Kč
156 663 Kč
38 024 Kč
Celkem
1 160 076 Kč
224 794 Kč
242 762 Kč
 
 
Výdaje roku 2014
Účet
Hotovost
Výdaje zboží
51 536,0 Kč
 
Výdaje provozní
463 044,7 Kč
34 181 Kč
Výdaje spotřební materiál
0,0 Kč
81 286 Kč
Výdaje PHM + auto
0,0 Kč
40 647 Kč
Výdaje mzdy
67 159,0 Kč
7 500 Kč
Výdaje elektřina
64 422,0 Kč
-
Výdaje WC
31 755,0 Kč
-
Výdaje BÚ
4 377,0 Kč
 
Celkem
682 293,7 Kč
163 614 Kč
 
 
 
Převedeno na projektový účet
167 435,0 Kč
 
 
 
 
Celkem výdaje:
1 013 342,7 Kč
 
               
                Mezi největší výdaje loňského roku patří: zajištění stropů v podzemí + ochranné konstrukce (274.000,-Kč), nákup a pronájem pozemků (157.000,-Kč), nákup a instalace telefonů (38.000,-Kč), nákup lešení (21.000,-Kč).

Plán prací v roce 2015

V roce 2015 se zaměříme především na následující úkoly:
 • pokračovaní v zabezpečování podzemních prostor na stávajíci prohlídkové trase – kasárenské sály,
 • výroba informačních panelů u vstupu do areálu muzea,
 • vnější oprava objektů – omítky Beran, omítky a osazení střílny T-S 81a,
 • nová expozice v objektu muzea (včetně podzemí),
 • práce na dokončení projektu vstupního objektu na základové desce T-St S 74,
 • čištění základové desky T-St S 72.

Provozní doba

otvíráme
30. - 31. března
duben
sobota, neděle
květen
sobota, neděle, svátek
 
otevřeno
10-17 hod., březen,duben 10-16 hod.
 

Vstupné

Dospělí
120,-
Děti (6-15 let)
60,-
Rodinné vstupné: 300,-
odečítá se jedno dítě
 

Informace

Holzknecht
731 629 531
Kejzlar
776 172 350

Objednávky zájezdů

Holzknecht
731 629 531

holzknecht[a]bunkry[.]cz
Eichler
737 529 753
eichler[a]stachelberg[.]cz
UFFO - Společenské centrum Trutnovska
Kraj HK
BScom.cz
Areál Bret HD Internet