Lehký objekt vzor 37 "řopík"

Lehký objekt vzor 37 ("řopík") číslo 61, stavební úsek G3, typ A140, zesílený

Lehký objekt vzor 37 - jedná se o betonové kulometné hnízdo pro 4 – 7 mužů posádky. Hlavními zbraněmi jsou lehké a těžké kulomety. Tyto pevnůstky tvoří souvislé linie (většinou dvě za sebou), kde se vzájemně chrání bočními palbami svých kulometů. Mezi sebou a kolem sebe mají systém protipěchotních, případně i protitankových překážek, taktéž chráněných kulometnými palbami. "Řopíky" byly projektovány v několika typech A až E podle počtu střílen a jejich nasměrování (oboustranné - dvě střílny, jednostranné - jedna střílna, střílny pro boční palbu nebo čelní palbu).

Lehký objekt č. 61 je oboustranný, jeho střílny svírají úhel 140°. Zesílené provedení znamená, že čelní stěna má sílu 120 cm, stropní deska 100 cm, boční a týlová stěna 80 cm. Objekt odolával dělostřeleckým granátům do ráže 150 mm.

Ukázka palebného sytému lehkých objektů vz. 37. Údolí potoka Ličná, Trutnovsko.
Ventilátor v řopíku, ten sloužil pro nasávání čerstvého vzduchu a vytváření přetlaku uvnitř.

Čelní stěna objektu (směrem k nepříteli) je chráněna kamennou rovnaninou a hliněným záhozem kvůli maskování a ochraně před dělostřeleckou palbou. Do boků čelní stěny vybíhají ochranná křídla („uši“) – chrání boční střílny před čelní palbou nepřítele. Síla železobetonových stěn je podle typu a varianty bunkru 50 až 120 cm. Nejsilnější stěny byly odolné proti přímému zásahu děla (houfnice) do ráže 150 mm. Vstup do objektu je lomenou chodbou, kterou přehrazují mřížové a pancéřové dveře.  Vnitřek pevnůstky tvoří 1 až 2 střelecké místnosti (pravá a levá), mezi nimi spojovací chodba.

Výzbroj a výstroj:

  • Těžké kulomety vzor 24 a vzor 37, lehký kulomet vzor 26. Ve střílně uchyceny pomocí kovových lafet.
  • Nad kulometem je tzv. mapa pro zajištěnou střelbu – pohyblivá plechová deska s náčrtem okolního terénu, před ní se pohybuje jehla. Kam jehla na náčrtu ukazovala, tam byl kulomet zamířen. Zařízení sloužilo pro střelbu v noci nebo za snížené viditelnosti.
  • Zrcátkový periskop vzor 37 s jednoduchou konstrukcí – 2 zrcátka proti sobě v kovové trubce. Periskop sloužil k zjišťování situace v okolí objektu.
  • Dřevěná lavice (střelecký stolek) pod střílnou – sloužila k uložení náhradních dílů a k usměrnění vystřílených nábojů do bedny pod lavicí.
  • Digestoř nad kulometem – tudy odcházely zplodiny při střelbě.
  • Ruční ventilátor vzor 37.  Roztáčel se pomocí kliky. Nasával a vháněl vnější čistý vzduch do pevnůstky. Tím vytlačoval zplodiny při střelbě střílnami a digestořemi ven z objektu.
  • Granátový skluz – šikmo vsazená trubka s uzávěrem. Tudy se spouštěl odjištěný ruční granát ven k patě týlové stěny. Sloužil k obraně týlu a vstupu do objektu.
Řopík vybavený do podoby z roku 1938, v pozadí hlavní objekt muzea na tvrzi Stachelberg.