Informace o objízdné trase na Stachelberg zde.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Lehký objekt vzor 37 "řopík"

Lehký objekt vzor 37 ("řopík") číslo 61, stavební úsek G3, typ A140, zesílený

Lehký objekt vzor 37 - jedná se o betonové kulometné hnízdo pro 4 – 7 mužů posádky. Hlavními zbraněmi jsou lehké a těžké kulomety. Tyto pevnůstky tvoří souvislé linie (většinou dvě za sebou), kde se vzájemně chrání bočními palbami svých kulometů. Mezi sebou a kolem sebe mají systém protipěchotních, případně i protitankových překážek, taktéž chráněných kulometnými palbami. "Řopíky" byly projektovány v několika typech A až E podle počtu střílen a jejich nasměrování (oboustranné - dvě střílny, jednostranné - jedna střílna, střílny pro boční palbu nebo čelní palbu).

Lehký objekt č. 61 je oboustranný, jeho střílny svírají úhel 140°. Zesílené provedení znamená, že čelní stěna má sílu 120 cm, stropní deska 100 cm, boční a týlová stěna 80 cm. Objekt odolával dělostřeleckým granátům do ráže 150 mm.

Ukázka palebného sytému lehkých objektů vz. 37. Údolí potoka Ličná, Trutnovsko.
Ventilátor v řopíku, ten sloužil pro nasávání čerstvého vzduchu a vytváření přetlaku uvnitř.

Čelní stěna objektu (směrem k nepříteli) je chráněna kamennou rovnaninou a hliněným záhozem kvůli maskování a ochraně před dělostřeleckou palbou. Do boků čelní stěny vybíhají ochranná křídla („uši“) – chrání boční střílny před čelní palbou nepřítele. Síla železobetonových stěn je podle typu a varianty bunkru 50 až 120 cm. Nejsilnější stěny byly odolné proti přímému zásahu děla (houfnice) do ráže 150 mm. Vstup do objektu je lomenou chodbou, kterou přehrazují mřížové a pancéřové dveře.  Vnitřek pevnůstky tvoří 1 až 2 střelecké místnosti (pravá a levá), mezi nimi spojovací chodba.

Výzbroj a výstroj:

  • Těžké kulomety vzor 24 a vzor 37, lehký kulomet vzor 26. Ve střílně uchyceny pomocí kovových lafet.
  • Nad kulometem je tzv. mapa pro zajištěnou střelbu – pohyblivá plechová deska s náčrtem okolního terénu, před ní se pohybuje jehla. Kam jehla na náčrtu ukazovala, tam byl kulomet zamířen. Zařízení sloužilo pro střelbu v noci nebo za snížené viditelnosti.
  • Zrcátkový periskop vzor 37 s jednoduchou konstrukcí – 2 zrcátka proti sobě v kovové trubce. Periskop sloužil k zjišťování situace v okolí objektu.
  • Dřevěná lavice (střelecký stolek) pod střílnou – sloužila k uložení náhradních dílů a k usměrnění vystřílených nábojů do bedny pod lavicí.
  • Digestoř nad kulometem – tudy odcházely zplodiny při střelbě.
  • Ruční ventilátor vzor 37.  Roztáčel se pomocí kliky. Nasával a vháněl vnější čistý vzduch do pevnůstky. Tím vytlačoval zplodiny při střelbě střílnami a digestořemi ven z objektu.
  • Granátový skluz – šikmo vsazená trubka s uzávěrem. Tudy se spouštěl odjištěný ruční granát ven k patě týlové stěny. Sloužil k obraně týlu a vstupu do objektu.
Řopík vybavený do podoby z roku 1938, v pozadí hlavní objekt muzea na tvrzi Stachelberg.