Informace o objízdné trase na Stachelberg zde.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Tvrzový pěchotní srub T-S 73

T-S 73  Tvrzový pěchotní srub oboustranný, dvoukřídlý

POSTAVEN

Odolnost IV, kubatura 3.177 m3 betonu, betonován  23.- 31.8.1938, posádka 37 mužů.

Objekt se nachází na čele tvrze. Aby udržel palebnou součinnost se sousedy vpravo i vlevo, musel být jeho tvar výrazně protáhlý. To vedlo k nárůstu kubatury betonu, takže se jedná o jeden z největších pěchotních srubů čs. pevnostní výstavby. Ve střelecké místnosti vpravo je umístěn protitankový kanón (d4-k). Dvojče těžkých kulometů bylo vypuštěno a nahrazeno palbami otočné kulometné věže sousedního pěchotního srubu T-S 72. Také vlevo je střelecká místnost pouze s hlavní zbraní d4-k. Kulometné dvojče vede palbu do úžlabiny v předpolí. To by umožňovalo přímou nepřátelskou palbu do jeho střílny. Proto je kulometné dvojče umístěno na střeše v pancéřové kopuli (K2k), která je podstatně odolnější proti dělostřelecké palbě než střílna pod betonem. V pravém a levém ochranném křídle jsou dva pěchotní zvony s lehkými kulomety (Zlk).

Půdorys horního patra T-S 73. Hlavní zbraně červeně, pomocné lehké kulomety modře.
Pěchotní srub T-S 73, pohled z čela (od nepřítele). Na okrajích zvony pro lehký kulomet (Zlk), vlevo uprostřed dělostřelecký pozorovací zvon (Zp), vpravo uprostřed kopule pro dvojče těžkých kulometů (K2k)

Uprostřed srubu se nachází dělostřelecký pozorovací zvon (Zp) jako hlavní pozorovatelna pro dělostřeleckou otočnou věž T-S 75. Současně je to i pomocná pozorovatelna pro další dělostřelecké objekty Stachelbergu a sousední tvrze Poustka. Odtud by byly naváděny palby do údolí potoka Ličná a Libavského sedla a dále přes Bernartice a Zlatou Olešnicí až po Janský vrch a tvrz Poustka. Pro lepší ovládání kritických prostorů v předpolí  tvrze byla určena předsunutá pozorovatelna v polním opevnění na kótě 635 Na popravišti (východně Žacléře). Střežila oblast Královec- Lubawka (Libavské sedlo) a prostor severně Žacléře - obce Kunzendorf (nyní Niedamirow), Tschöpsdorf (nyní Szczepanow) jako možné pozice německých baterií těžkého dělostřelectva proti Stachelbergu. 

 

Nejlépe vybavená šachta do podzemí: V objektu T-S 73 od jara roku 2020 sami rekonstruujeme výtahovou a schodišťovou šachtu. Postupně bychom ji chtěli kompletně vystrojit i vybavit maketou výtahu. Nejdříve jsme opravili boky schodiště a sehnali vhodný starý motor s převodovkou. Dále se nám podařilo namontovat v celé délce vodítka pro výtahovou klec a protizávaží. V bunkru jsme instalovali všechny traverzy, nůžkové dveře a kola pro lana. Mezi dolním a horním patrem objektu jsme také vytvořili zábradlí ze sítěmi, takové by správně mělo být v celé délce šachty. 

I když nám do cíle zbývá ještě mnoho práce, už teď se jedná o naprostý unikát, který nikde jinde není k vidění. K cíli se ale neustále blížíme, postup můžete sledovat v Novinkách nebo na našich sociálních sítích.

Vstup do šachty z horního patra. V popředí otevřené nůžkové dveře výtahu, v pozadí napravo motor pro jeho pohon.
Pohled vzhůru na oboje zavřené nůžkové dveře.
Pohled na dobudovaný objekt z týlu.

Současný stav: T-S 73 je jediný vybetonovaný objekt na tvrzi Stachelberg. Srub zůstal ve stavu těsně po betonáži - stavebně nedokončen, pancéřové zvony a kopule neosazeny, zemní práce (zához) neprovedeny. Srub se uchoval ve velmi dobrém stavu. V roce 1966 bylo dovnitř navezeno přes sto tun vysoce toxických odpadních látek. Tento sklad se podařilo zlikvidovat v letech 1988 - 1990. Nyní je zde pro návštěvníky umístěna vojensko-historická expozice, pokladna a vstup do podzemí tvrze. Srub i celou tvrz včetně podzemí vlastní a provozuje spolek Stachelberg.

Překážky jsou řešeny vesměs jako protitankové. Práce zůstaly nedokončeny - u intervalové překážky vlevo je proveden výkop betonového prahu, těsně u objektu T-S 73 je tento práh v délce cca 25 metrů i vybetonován. Práce na překážce obvodové a intervalové vpravo k T-S 72 patrně nebyly zahájeny.