Informace o objízdné trase na Stachelberg zde.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Minometná kopule T-S 79

T-S 79   Minometná kopule

NEPOSTAVEN, NEZADÁN

Odolnost IV, předpokládaná  posádka 42 mužů. V roce 1938 nebyly dořešeny hlavní zbraně - 2 minomety B 12 ráže 120 mm.

Od samého počátku projektování opevněného pásma na  Trutnovsku stál před fortifikátory zásadní problém - hluché  prostory. Tvořila je  úzká údolí v předpolí, která představovala pro útočníka ideální východiště k napadení pevnostní linie. Jediným  řešením se ukázalo nasazení minometů. Ty vedly palbu horní skupinou úhlů a mohly tak hluché prostory eliminovat. Nedílnou součástí tvrzového dělostřelectva se proto stala otočná minometná kopule s dvojicí minometů.

Minometná kopule T-S 79, půdorys horního patra.
Řez minometnou kopulí.

Minometná kopule sestávala jednak z masivního předpancíře (1) zabetonovaného do objektu, který se nachází pod úrovní terénu a dále z otočného  vrchlíku s výstřelovým otvorem (2). Hlavní výzbroj měla tvořit dvojice minometů ráže 120 mm (3). Tato zbraň byla ovšem zadána do vývoje až v roce 1938. Uvažované parametry: Dostřel 250 až 7.500 metrů, kadence celkem 12 ran za minutu.

Minometná kopule T-S 79 měla být umístěna v centru tvrze na odvráceném svahu hřebene v prostoru dnešního kamenolomu. Vedl by palby do severní části předpolí, hlavně do jednotlivých údolí v prostoru Žacléř, Lampertice, Křenov, Prkenný Důl a do úžlabin směřujících odtud vzhůru ke tvrzi. V roce 1938 nebyla stavba objektu ani zadána, měl se budovat později.

 

Současný stav: Budoucí staveniště dnes kompletně zmizelo v lomu Babí.

Podzemní prostory jsou pouze vylámané,  kvůli závalu nepřístupné.

 

 

 

                                                                                                                                   

Současný stav - někde mezi navoženými kupami v lomu Babí měl původně objekt stát.