Informace o objízdné trase na Stachelberg zde.
Těšíme se na vaši návštěvu!

První kompletně odlitá střílna pro kanon L1 po 80 letech

NECHALI JSME SI ODLÍTSTŘÍLNU PRO ZBRAŇ L1.

Tak je to tady, máme odlito! Unikátní akce, kterou jsme zahájili před několika měsíci nezadržitelně postupuje kupředu. Poprvé, po zhruba 80 letech, ve slévárně odlili kompletní střílnu pro kanon L1 a naše muzeum tak bude prozatím jediné, které bude mít osazenou repliku vyrobenou původním postupem, odléváním. Celá sestava střílny teď váží téměř 1 300 kg.

Nyní něco k postupu výroby. Modely nám zaměstnanci Modelárny Nemošice převezli začátkem března do Slévárny Nové Ransko, která nám nabídla ze všech oslovených sléváren nejvýhodnější cenovku. Poskytli nám i slevu, za kterou bychom jim rádi poděkovali.

Modely byly nejprve přesně zaformovány. Jednotlivé díly formy poté musely být pečlivě sestaveny dohromady. Celá forma předního rámu je tvořena jádrem odlitku + horní a dolní polovinou. Formy horní i dolní části zadního rámu se skládají jen ze dvou polovin sestavených dohromady.

Po pečlivém sestavení forem následovalo samotné odlévání jednotlivých dílů. Začínalo se s předním rámem, nejsložitějším i nejtěžším se všech dílů střílny. Poté přišly na řadu i zbylé části střílny. Do forem zaměstnanci slévárny nalili roztavenou litinu a nechali ji zatvrdnout. Po zatvrdnutí a ochlazení litiny byly všechny surové odlitky z forem vyjmuty a putovaly do čistírny. Tam se odlitky zbavují písku po formování a odřezávají se z nich nálitky. Po tomto očištění se ze surového odlitku stává odlitek hrubý.

Odlitky se teď musí opracovat a smontovat dohromady. Opracování bude provedeno v místech spojů jednotlivých dílů a ploch, které budou sloužit k uchycení kanonu L1. Na opracování se v těchto dnech začíná dělat a zhruba do měsíce by měla být celá střílna kompletně hotová.

My se už teď těšíme na kompletní výsledek. Doufáme, že vše vyjde podle představ a naše střílna tak bude vzorem i pro další muzea, kterým rádi takovouto výrobu zařídíme.