V listopadu a prosinci vypravujeme každou sobotu do podzemí jednu prohlídku od 13:00. 

Návštěva z francouzského velvyslanectví

VE ČTVRTEK 10. ČERVNA NÁS NAVŠTÍVILA DELEGACE Z FRANCOUZSKÉ AMBASÁDY.

V dubnu letošního roku jsme požádali o schůzku a spolupráci zástupce francouzské ambasády. Konkrétně pana podplukovníka Kopeckého, francouzského přidělence obrany. Nakonec jsme se domluvili, že se sejdeme u nás na Stachelbergu, 10. června.

Pro čtyřčlennou francouzskou delegaci jsme připravili pětihodinový program. Začátek setkáni proběhl v Žacléři, na místním hřbitově s právě rekonstruovaným hrobem dvou mladých francouzských válečných zajatců. Návštěvy se zúčastnil i místostarosta města, Bc. Herman Valentin. S delegací byla dohodnuta spolupráce na získání bližších informací o životě těchto dvou pohřbených Francouzů.

Poté jsme se přemístili na Stachelberg, kde jsme delegaci provedli naší expozicí a hlubokým podzemím. Po návštěvě pevnosti jsme dorazili do Trutnova na oběd, po němž už přišla na řadu diskuze a dohoda o naší vzájemné spolupráci. Společně se pokusíme o téměř nemožné, vypárat a získat zbraň L1 pro naše muzeum.

Nakonec ještě následovala návštěva Muzea Podkrkonoší v Trutnově, kde jsme si ještě společně s místostarostou Trutnova, Mgr. Tomášem Eichlerem, prohlédli originál desky z pomníku roty Nazdar v Trutnově z roku 1936. Tam byla návštěva ukončena.

Děkujeme všem zúčastněným za pomoc a spolupráci. Speciálně pak panu pplk. Danielu Kopeckému. Těšíme se na spolupráci.