V listopadu a prosinci vypravujeme každou sobotu do podzemí jednu prohlídku od 13:00. 

Asanace terénu okolo základové desky T-S 72

ASANOVALI JSME SVAHY OKOLO ZÁKLADOVÉ DESKY OBJEKTU T-S 72

Zhruba před rokem jsme si nechali očistit bagrem celou základovou desku T-S 72 a její blízké okolí. Místo prokouklo, ale stále nebylo vše dokonalé. Vzhledem k tomu, že svahy okolo desky jsou v některých místech prudké, stávalo se, že se z nich každou chvíli uvolnila část a spadla dolu na desku.

Rozhodli jsme se proto řešit problém stejně, jako na základové desce objektu T-S 71 - jutovými sítěmi. Tyto sítě zajistí zpevnění svahu, traviny skrz ně prorostou a dohromady tak utvoří pevnější plochu. V sobotu 9. října jsme svolali pracovní akci, které se účastnil Vojta, Mirek, David, Vlasta, Tobie a Filip. 

Mirek okolí desky posekal a ostatní mezitím očistili svahy - zbavili je uvolněných částí a křovin. Poté na horní části svahů, tvořených hlínou, postupně umístili pruhy z jutové sítě. Na dolní části svahů nejsou sítě potřeba, protože ty jsou tvořené skálou, na které nic neporoste. Během jednoho dne se podařilo celou asanaci dokončit a na výsledek je radost pohledět. Až sítě trochu prorostou trávou, bude pohled na desku samozřejmě ještě hezčí. Práci přibližuje několik fotografií.