V listopadu a prosinci vypravujeme každou sobotu do podzemí jednu prohlídku od 13:00. 

Co se u nás dělo v roce 2021

Rok 2021 pro nás nebyl vůbec lehký. Kvůli současné situaci jsme nemohli mít otevřeno v celém rozsahu naší otevírací doby a naše průvodkyně, průvodci i návštěvníci museli dodržovat protiepidemiologická nařízení. Přesto nás navštívilo poměrně velké množství turistů, za což jsme velmi vděční, a nakonec byl tak tento rok poměrně úspěšný. I my jsme nezaháleli a pracovali na rozvoji muzea. Pár nejdůležitějších věcí si můžete prohlédnout v tomto přehledu.

Jen pro ilustraci.

PÁR ČÍSEL

2 154 hodin

Jsme strávili prací na rozvoji a údržbě našeho muzea.

22 388 lidí

Nás navštívilo v roce 2021.

15 institucí

Nám pomohlo v tomto roce.

Pokrčování velkého projektu.

PRACOVALI JSME NA REKOSTRUKCI ŠACHTY

Cenný dárek od Studnařství POŽI.

DOSTALI JSME PUMPU SIGMUND ROYAL

Další velká akce...

NECHALI JSME SI ODLÍT STŘÍLNU PRO KANON

Dotahujeme resty v areálu.

NOVÉ SEZENÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Moderní prezentace našeho muzea a činnosti spolku.

SPUSTILI JSME NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Další nedodělky v areálu tvrze.

ASANACE ZÁKLADOVÉ DESKY SRUBU T-S 72

Pracujeme na rozšíření muzea o další bunkr.

ZAHÁJILI JSME REKONSTUKČNÍ PRÁCE NA T-S 81A

Připravujeme prvky do bunkru.

VYRÁBÍME VYBAVENÍ PRO T-S 81A

Vážíme si jakékoliv pomoci a podpory.

DĚKUJEME VŠEM, CO NÁM POMOHLI

...

Doufáme, že příští rok bude aspoň tak úspěšný, jako 2021.

DĚKUJEME, ŽE NÁM FANDÍTE!