Informace o objízdné trase na Stachelberg zde.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Nové hadice odvádějící vodu z podzemí

MÁME V PODZEMÍ NOVÉ HADICE PRO ODVOD VODY

Po letech máme konečně zabezpečené čerpání vody z našeho podzemí. Provizorní řešení hasičskými hadicemi bylo dlouhodobě neudržitelné. Hadice nejsou dělané na neustálé namáhání a postupně praskaly. Rozhodli jsme se tak zakoupit 200m PE trubek a začít čerpat vodu nimi. Tady patří velké díky MARO KOUPELNY Trutnov, která nám poskytla velkou slevu. 

Minulý víkend se nás 10 sešlo na bunkru a dvě stometrové hadice jsme stáhli do podzemí. Nebyla to nijak jednoduchá práce, jelikož byly hadice poměrně těžké a neforemné. Nakonec se však podařilo. Následně jsme rovnou vše zapojili a začali čerpat.

Dále bychom rádi poděkovali společnosti Etigraf za opětovné zapůjčení dodávky.  Bez ní bychom materiál nepřevezli. A nakonec největší poděkování patří Hasičům z Horního Starého Města za poskytování požárních hadic. Bez jejich pomoci bychom v letošním roce byli několikrát pod vodou.


DĚKUJEME ZA POMOC