Informace o objízdné trase na Stachelberg zde.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Zabezpečení pracovní štoly

PRACOVNÍ ŠTOLA TVRZE STACHELBERG JE V CELÉ DÉLCE ZABEZPEČENA.

Roku 2020 se nám podařilo v rámci projektu ,,Zajištění portálu pracovní štoy" zabezpečit vstup do pracovní štoly tvrze Stachelberg. Ten byl neustále zasypáván a hrozilo proto ucpání jediného vodorovného vstupu do našich podzemních prostor a tak i zabránění čerpání vody. Největší riziko tím bylo eliminováno, ale chodba pracovní štoly byla celkově velmi nestabilní, ze stropu se uvolňovala hornina a profil se tak stále více zužoval. 

Bylo proto nutné navázat dalším projektem s názvem ,,Zabezpečení pracovní štoly dělostřelecké tvrze Stachelberg", který řeší zabezpečení pracovní štoly v celé délce, tzn. více než 60m. To je realizováno za použití důlní ocelové výztuže, tzv. ,,hajcmany". V některých úsecích je železobetonovými překlady zapažen pouze strop, v jiných částech jsou pak zapaženy i boky chodeb. Ve stabilních úsecích jsou pak ocelové profily od sebe vzdáleny jeden meter, v méně stabilních částech (v místě vytvoření umělého závalu) jsou pak od sebe vzdáleny půl metru.

Náklady na realizaci takového projektu jsou samozřejmě vysoké a pro náš dobrovolnický spolek bylo naprosto nereálné ho ufinancovat z vlastních zdrojů - vstupného z muzea. Proto jsme požádali o pomoc město Trutnov a Královehradecký kraj. Obě instituce nám vyhověly a zastupitelstva roku 2022 schválila spolufinancování této akce. 2,4 mil. kč přispěl Královehradecký kraj, 1,5 mil. kč město Trutnov. 0,5 mil. kč pak činila spoluúčast našeho spolku. 

Už na podzimu roku 2022 jsme objednali potřebný materiál - ocelové profily a železobetonové pažiny. Poté začaly práce na čištění celé chodby a následně i stavba prvních hajcmanů. Pracovníci Báňské záchranné služby Odolov na zabezpečení pracovali téměř nepřetržitě až do přelomu jara a léta roku 2023. Později jsme do štoly ještě sami nainstalovali plastové hadice, kterými odčerpáváme vodu ven z podzemí. Tím byl tak projekt definitivně ukončen. 

Děkujeme tímto městu Trutnov a Královehradeckému kraji za významnou pomoc!

PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN KRÁLEOVEHRADECKÝM KRAJEM A MĚSTEM TRUTNOV