Historie tvrze Stachelberg

TVRZ STACHELBERG /JEŽOVÁ HORA/


Je součástí československého opevnění stavěného v letech 1935 až 1938 jako hráz proti vpádu nepřátelských vojsk na československé území. Nachází se přibližně 10 kilometrů od města Trutnov a 3 km od státní hranice s Polskem. Jedná se o poslední tvrz budovanou na linii Odra – Krkonoše. Jelikož terén a okolí byly velmi členité, bylo potřeba vybudovat mohutnou pevnost s celkem 11 objekty spojenými za pomoci podzemních prostor a chodeb v hloubce 20–60 m. Objekty měly být vybaveny mohutnou výzbrojí tvořenou desítkami kulometů (ráže 7,92 mm), osmi kanóny (ráže 47 mm), deseti houfnicemi (ráže 100 mm) a čtyřmi minomety (ráže 120 mm). S takto úctyhodnou výzbrojí se po dokončení měla tvrz stát jednou z pěti největších na Evropském kontinentu a zároveň největší v československém opevnění. Budování stavby bylo zahájeno v 16.října roku 1937 a předpokládalo se, že po stavební stránce bude dokončeno koncem roku 1939.  Doba tomu nepřála, a tak tvrz nebyla nikdy stavebně dokončena. 29. září roku 1938 byl přijat „mnichovský diktát“ a výstavba byla ukončena. Za 12 měsíců od zahájení stavebních prací toho stihli na tehdejší dobu mnoho. Jeden objekt byl vybetonován (T-St S 73) a vylámáno bylo přibližně 3500 metrů chodeb a sálů, z nichž část byla také vybetonována (asi 15 % všech podzemních prostor).

Po válce tvrz upadala v zapomnění, a to až do roku 1987, kdy se o ni začala zajímat první skupinka nadšenců. Ta měla od prvopočátku stanovený cíl, vybudovat zde muzeum československého opevnění ve spolupráci historikem Vladimírem Karlickým a s Otou Holubem, českým spisovatelem a publicistou zabývajícím se vojenskou historií, průkopníkem tzv. „bunkrologie“. To se také podařilo a o několik let později, konkrétně v roce 1993, byl otevřen jediný vybetonovaný objekt tvrze a v něm instalována výstava. Dnes Stachelberg spravuje stejnojmenný spolek, který zde zřídil rozsáhlé expozice a zpřístupnil podzemí tvrze návštěvníkům, kterých ročně přijde více než 20 tisíc. Poslední velkou investicí uskutečněnou v roce 2019 bylo vybudování nouzového výlezu z podzemí a jeho napojení na stávající trasu podzemí. V témže roce bylo také městem Trutnov vystavěno nedaleké parkoviště Babí, sloužící jak návštěvníkům tvrze, tak rozhledny Elišky, která se nachází v těsné blízkosti.

partneři

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace