Prohlídky probíhají každou sobotu ve 13:00. Ve vnitřních prostorech je nutno mít nasazený respirátor.

Pro členy

Interní stránky :)