Informace o objízdné trase na Stachelberg zde.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Hluboké podzemí

Nechte se ohromit hlubokým podzemím

To nejzajímavější ukrývá Stachelberg hluboko ve skalním masivu - soustavu tři a půl kilometru chodeb a velkých sálů v hloubce až padesát metrů pod povrchem. Tady se ukrývalo zázemí pro posádku tvrze, čítající kolem osmi set mužů - kasárna, sklady, spojovací chodby a další. Všechno je uprostřed výstavby.

Stojíte před zpola vybetonovaným sálem, zatímco ten sousední je pouze vylámaný a chystá se k betonáži. Tesaři zde právě stavějí mohutnou výztuž. U železničního vozíku nakládají dělníci horninu. Za nimi minéři chystají nálože pro další trhací práce. To není iluze, ale diorama v životní velikosti, ukazující jednotlivá staveniště v podzemí, jak asi vypadala při plné práci v létě 1938.

Pak se před Vámi otevře obrovský komplex pěti kasárenských sálů. Nejsou zde ještě ubikace či sklady - sály se nacházejí uprostřed výlomových prací. Najdete tu unikátní ukázky pracovních postupů při výlomech velkých podzemních prostor. Prohlídka je doprovázena názornými panely a výkladem průvodce. Můžeme jen obdivovat pracovní nasazení a vlastenectví našich pradědů, kteří to vše dokázali vybudovat za necelý rok.