Informace o objízdné trase na Stachelberg zde.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Německá aktivace "řopíků" v roce 1945

Německá aktivace "řopíků" v roce 1945

Koncem  zimy 1945 postupovala Sovětská armáda přes Polsko na Berlín. Hrozil také její úder ze Slezska přes pohraniční hory do české kotliny. Proto Němci přistoupili k aktivaci našeho pohraničního opevnění ve snaze případnému průlomu do Čech zabránit. Tyto práce je vidět i v linii lehkého opevnění na Trutnovsku. Protože archivních dokumentů je málo, vycházíme především z terénního pozorování. Němci vyřezali (rozšířili) střílny řopíků pro použití německých kulometů.

Pohled z boku na řopík. Nalevo obnovená kamenná rovnanina, původní byla zničena.
Kulomet MG 42 ve střelecké místnosti.

Protože objekty byly bez jakéhokoliv vybavení, vyrobili ke střílnám jednoduché dřevěné stoly pro umístění kulometů, čímž nahradili chybějící lafety. Do střílen se umísťoval německý kulomet  MG 34 nebo MG 42. Další vybavení řopíků bylo zřejmě velmi jednoduché a provizorní. Takto vyzbrojený a upravený "řopík" typu A můžete shlédnout i v našem areálu na Stachelbergu. K využití aktivovaných pevnostních linií proti Sovětské armádě na Trutnovsku už nedošlo.