Informace o objízdné trase na Stachelberg zde.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Samostatný pěchotní srub T-S 70

T-S 70   Samostatný pěchotní srub oboustranný levokřídlý

POSTAVEN

Odolnost II, kubatura 1.104 m3  betonu, betonován 10.-14.8.1938, posádka 28 mužů.

Pro nepřehlednost terénu byl  do závěru údolí vedle pravého křídla Stachelbergu vsazen samostatný pěchotní srub T-S 70. Srub je atypicky umístěn poměrně hluboko v týlu. Nachází se nad závěrem údolí, které obtáčí pravé křídlo tvrze a vytváří nebezpečné hluché prostory. Přestože pěchotní srub T-S 70 k tvrzi nepatří, tvoří jeho hlavní zbraně s pravokřídelními objekty Stachelbergu provázaný palebný systém (viz mapa palebných systémů u pěchotniho srubu T-S 71).             

Půdorys horního patra T-S 70. Hlavní zbraně červeně, pomocné lehké kulomety modře.
Pohled na srub zleva.

Dvojče těžkých kulometů vpravo čelní palbou postřeluje výstupy z údolí. Jeho palebný vějíř je ovšem nasměrován tak, že střílnu vystavuje nepřátelskému ostřelování z návrší nad Zlatou Olešnicí (vzdálenost cca 2 kilometry). Proto se kulometné dvojče nachází v pancéřové kopuli (K2k), která je vůči dělostřeleckému ostřelování odolnější než střílna pod betonem. Hlavní zbraně vlevo - protitankový kanón (d4-k) a dvojče těžkých kulometů (2k) , chrání palbou z týlu pravé křídlo Stachelbergu. Jejich střílny mohou být pod betonem - přímému ostřelování brání ochranné  křídlo pěchotního srubu, z čela poskytuje kryt hřeben Stachelbergu.  V ochranném křídle vpravo se nachází pěchotní zvon pro lehký kulomet (Zlk).


 

Současný stav: Objekt je stavebně z větší části dokončen, nejsou provedeny zemní práce. Zvon pro lehký kulomet a pancéřová kopule vpravo pro dvojče těžkých kulometů nejsou osazeny. Srub je zachován v dobrém stavu. Za mobilizace v září 1938 měl odpovídající zásoby munice a proviantu a byl připraven k obraně. 

Překážky: Vzhledem k tomu, že objekt se nachází hluboko za intervalovou protitankovou překážkou, je chráněn pouze obvodovou čtyřřadou překážkou protipěchotní. Z ní se dochovaly terénní úpravy.        

T-S 70, čelní pohled: Vlevo pancéřová kopule s dvojčetem těžkých kulometů (K2k), vpravo protitankový kanón (d4-k) a dvojče těžkých kulometů (2k).