Informace o objízdné trase na Stachelberg zde.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Velké bunkry

Tvrzové bunkry a objekty v nejbližším okolí

TVRZ STACHELBERG

Soustava bunkrů spojených podzemím

Tvrz Stachelberg, největší moderní pevnost v Čechách, jedna z největších v Evropě. Hlavním úkolem bylo přehradit nástup německé armády od státní hranice přes Libavské sedlo směrem na Trutnov a dále do vnitrozemí. Tvrz tvoří celkem 12 bunkrů, z toho 11 je jich propojeno podzemními chodbami.  Celková délka chodeb a sálů v podzemí činí 3,5km. 


POSTAVENÝ BUNKR T-S 70

Odborný název pěchotní srub. Nachází se v těsném sousedství stachelberské tvrze jako součást linie těžkých objektů směrem na Libeč. Ve výzbroji měl protitankový kanón a kulomety. Bunkr byl v roce 1938 částečně vyzbrojen a připraven k boji. Objekt je majetkem spolku Stachelberg. Dnes je uzavřený,  nachází se na naučné stezce "Opevněné Trutnovsko". 

Nepostavený bunkr T-S 71

Odborný název pěchotní srub. Jsou vybudovány jeho základy. V létě 1938 se ho už nepodařilo vybetonovat. Ve výzbroji měl protitankový kanón a kulomety, tvořil součást vnější obrany tvrze. Zůstala základová deska s betonovým panelem uprostřed - ten zakrývá vstup do 24 metry hluboké výtahové šachty, vedoucí do podzemí stachelberské tvrze. Ke staveništi srubu vás dovede odbočka naučné stezky "Opevněné Trutnovsko". Objekt je majetkem spolku Stachelberg.

Nepostavený bunkr T-S 72

Odborný název pěchotní srub. Jsou vybudovány jeho základy. V létě 1938 se ho už nepodařilo vybetonovat. Ve výzbroji měl otočnou kulometnou věž, protitankový kanón a kulomety. Tvořil součást vnější obrany tvrze. Uprostřed základové desky je kovový objekt - ten zakrývá vstup do 40 metrů hluboké výtahové šachty, vedoucí do podzemí stachelberské tvrze. Šachta nyní slouží jako druhý (nouzový) východ z pevnostního podzemí. Objekt je majetkem spolku Stachelberg a nachází se na naučné stezce "Opevněné Trutnovsko".

Postavený bunkr T-S 73

Vstup, pokladna, expozice

Jeden z největších pěchotních srubů československého opevnění.  Byl součástí vnější obrany tvrze. Ve výzbroji měl protitankové kanóny a kulomety. Vstoupíte a hned za pokladnou se ocitnete uprostřed vojenské historie - desítky modelů, dioramata, videoprojekce. Pak vás osloví příjemná průvodkyně a spolu s dalšími vyrážíte hluboko pod zem. Při pohledu do šachty, kterou sestupujete, se vám zatočí hlava. Ale jdete, protože tam dole na vás čeká obrovské podzemí, které jinde opravdu neuvidíte. 

Objekt a celé podzemí stachelberské tvrze jsou majetkem spolku Stachelberg. Nachází se na naučné stezce "Opevněné Trutnovsko".

Nepostavený bunkr T-S 74

Odborný název pěchotní srub. Jsou vybudovány jeho základy. V létě 1938 se ho už nepodařilo vybetonovat. Ve výzbroji měl protitankové kanóny a kulomety. Tvořil součást vnější obrany tvrze. Uprostřed základové desky je čtvercový panel - ten zakrývá vstup do 50 metrů hluboké výtahové šachty, vedoucí do podzemí stachelberské pevnosti. Objekt je majetkem spolku Stachelberg.

NEPOSTAVENÁ  DĚLOSTŘELECKÁ OTOČNÁ VĚŽ T-S 75

Dnes rovný zatravněný pozemek v blízkosti rozhledny Eliška, kde v roce 1938 bylo staveniště velkého dělostřeleckého bunkru. Ten se už nepodařilo vybetonovat. Byla vylámána stavební jáma a 49 metrů hluboká výtahová šachta do podzemí. Později byly jáma i šachta kompletně zahrnuty zeminou. 

NEPOSTAVENÁ DĚLOSTŘELECKÁ OTOČNÁ VĚŽ T-S 76

 Dnes pouze nevelké jezírko na samotné kótě 623 Stachelberg ukazuje místo, kde v roce 1938 bylo staveniště velkého dělostřeleckého bunkru. Ten se už nepodařilo vybetonovat. Byla vylámána stavební jáma a část šachty do podzemí - to vše je dnes zaplavena vodou. Ke staveništi vás dovede odbočka naučné stezky "Opevněné Trutnovsko".

Nepostavená pozorovatelna T-S 76a

Stavba bunkru nebyla v roce 1938 ani zadána. Objekt se měl budovat později, a to v úbočí pod vrcholem kóty Baba. Sloužil by jako pozorovatelna pro navádění paleb dělostřeleckých objektů Stachelbergu a sousední tvrze Poustka.

Nepostavený  dělostřelecký  srub  T-S 77

Staveniště velkého dělostřeleckého bunkru najdete v lesíku pod parkovištěm. Byly provedeny jen zemní práce - zůstal obrys vykopané stavební jámy a prohlubně ukazující místa zasypané schodišťové a výtahové šachty. Ty byly vylámány (hloubka 30 metrů) a částečně i vybetonovány. 

Nepostavený  dělostřelecký  srub  T-S 78

Na staveništi velkého dělostřeleckého bunkru byla vyhloubena stavební jáma a šachta hluboká 18 metrů. Tyto zemní práce kompletně zmizely při úpravách terénu na okraji kamenolomu Babí. Staveniště se nacházelo v blízkosti dnešní administrativní budovy lomu. 

Nepostavená  minometná  kopule  T-S 79

Stavba bunkru nebyla v roce 1938 zadána, objekt se měl  budovat později. Jako výzbroj byla plánována dvojice minometů v otočné pancéřové kopuli. Budoucí staveniště dnes kompletně zmizelo v lomu Babí.

Nepostavená  minometná  kopule  T-S 80

Stavbu bunkru v roce 1938 nezadali, měl se budovat později. Jako výzbroj byla plánována dvojice minometů v otočné pancéřové kopuli. Staveniště dnes kompletně zmizelo v lomu Babí. Výtahová šachta hluboká 22 metrů byla zasypána.

Nepostavený vchodový bunkr T-S80a

Zbytky staveniště vchodového bunkru do podzemí tvrze se nacházejí v lesíku pod lomem Babí - dovede vás k němu odbočka naučné stezky "Opevněné Trutnovsko". Uvidíte zde částečně vylámanou hlavní chodbu do podzemí (hned na počátku jsou neprostupné závaly). Na  staveništi vlastního objektu byl pouze urovnán terén. Asi 150 metrů odtud najdete vyústění pracovní štoly, kterou byla v roce 1938 vyvážena z podzemí tvrze vytěžená hornina. Bližší údaje jsou na informační tabuli.

Postavený bunkr T-S 81a

Odborný název pěchotní srub. Je v těsném sousedství stachelberské tvrze jako součást linie těžkých pevností od Stachelbergu směrem k Rýchorám. Ve výzbroji měl protitankový kanón a kulomety. Objekt byl v roce 1938 částečně vyzbrojen a připraven k boji. Bunkr je majetkem spolku Stachelberg. Dnes je uzavřený,  nachází se na naučné stezce "Opevněné Trutnovsko".  V budoucnu plánujeme jeho rekonstrukci a zpřístupnění. 

Postavený bunkr T-S 81b

Odborný název pěchotní srub. Nepatří k tvrzi, je součástí pevnostní linie od Stachelbergu směrem k Rýchorám. Ve výzbroji měl protitankový kanón a kulomety. Objekt byl v roce 1938 částečně vyzbrojen a připraven k boji. Dnes je uzavřený,  nachází se na naučné stezce "Opevněné Trutnovsko". Bunkr je majetkem spolku Stachelberg. V budoucnu plánujeme jeho rekonstrukci a zpřístupnění.

Postavený bunkr T-S 82

Odborný název pěchotní srub. Nepatří k tvrzi, je součástí pevnostní linie od Stachelbergu směrem k Rýchorám. Ve výzbroji měl protitankový kanón, kulomety a kasematní minomet. Objekt byl v roce 1938 částečně vyzbrojen a připraven k boji. Dnes se nachází na naučné stezce "Opevněné Trutnovsko".