Tvrzový pěchotní srub T-S 71

T-S 71   Tvrzový pěchotní srub oboustranný, pravokřídlý 

NEPOSTAVEN

Odolnost IV, plánovaná kubatura 2.780 m3 betonu, předpokládaná betonáž říjen 1938, posádka  35 mužů.

Specifický problém blízké obrany tvrze představovalo úzké údolí, obtáčející pravé  křídlo Stachelbergu. O složitosti problému svědčí skutečnost, že úsek pevnostní linie vedle pravého křídla tvrze v délce něco přes půl kilometru je postřelován hned čtyřmi pěchotními sruby T-S 69,70,71,72, které ani tak nejsou schopny tento prostor svými palbami dokonale ovládnout (viz mapa palebného systému). ŘOP tady z důvodu hluchých prostorů musel přepracovat systém překážek a z tohoto pohledu vznikl unikát: Pravokřídelním objektem Stachelbergu (z hlediska palebného systému) se stal pěchotní srub T-S 72, ležící v centru tvrze, zatímco úloha pěchotního srubu T-S 71, umístěného skutečně na pravém křídle, je spíše pomocná.

Půdorys horního patra T-S 71. Hlavní zbraně červeně, pomocné lehké kulomety modře.
Plánek palebného systému na pravém křídle Stachelbergu.

Protitankový kanón srubu (d4-k) postřeluje údolí vpravo od tvrze. Dvojče těžkých kulometů vpravo vede spíše čelní palby na svah v předpolí. Tím se vystavuje nepřátelské dělostřelecké palbě z návrší nad Zlatou Olešnicí (vzdálenost cca 2 kilometry). Proto je umístěno do pancéřové kopule (K2k) na střeše, která je odolnější než střílna pod betonem. Dvojče těžkých kulometů vlevo postřeluje svažitý terén před tvrzí. To ovšem umožňovalo přímou nepřátelskou palbu do jeho střílny z návrší nad Prkenným Dolem (vzdálenost cca 2 kilometry). Proto je i tato zbraň umístěna v pancéřové kopuli (K2k) na střeše. V pravém ochranném křídle se nachází pěchotní zvon pro lehký kulomet (Zlk).

Uprostřed objektu je umístěn dělostřelecký pozorovací zvon (Zp) - zde se nachází hlavní pozorovatelna pro  minometnou kopuli T-S 80, zároveň pomocná pozorovatelna pro další dělostřelecké objekty Stachelbergu i sousední tvrze Poustka. Odtud by byly řízeny palby na Libavské sedlo, náhorní plošiny nad Bernarticemi a Zlatou Olešnicí, do údolí potoka Ličná a dále na Poustku, Jestřebí hory a do údolí řeky Úpy.

Pohled z čela (od nepřítele). Vlevo pěchotní zvon, uprostřed pozorovací zvon, vpravo a vzadu pancéřová kopule.
Současný stav, základovou desku jsme vyčistili.

Současný stav: Objekt zůstal rozestavěný. Je vybudována základová deska, schodišťová a výtahová šachta do podzemí hluboká 24 metrů.  Na desce se nacházela černá skládka. Ta byla roku 2020 odstraněna a okolí desky uklizeno. Tuto akci realizoval a financoval spolek Stachelberg.

Vstup do šachty je zabetonován čtvercovou deskou. Na šachtu navazuje v podzemí cca 10 metrů dlouhá vybetonovaná chodba - dochovala se zde část původního bednění. Dále pokračuje chodba plně vylámaná.

 

Překážky: Srub T-S 71 má neobvyklé postavení: Nachází se zhruba 150 metrů za intervalovou překážkou směrem k samostatnému pěchotnímu srubu T-S 69. Tuto překážku proto postřeluje spíše z týlu než boční palbou.

V popředí pěchotní srub T-S 71, vzadu na horizontu dělostřelecká věž T-S 76.