Informace o objízdné trase na Stachelberg zde.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Tvrzový pěchotní srub T-S 74

T-S 74   Tvrzový pěchotní srub oboustranný, levokřídlý

NEPOSTAVEN

Odolnost IV, plánovaná kubatura 2.470 m3  betonu, předpokládaná betonáž říjen 1938, posádka  36 mužů. 

Srub je součástí čelní obranné linie Stachelbergu. Jeho palby vlevo přehrazují důležitou silnici Žacléř - Trutnov. Proto je sem zaměřena střelecká místnost se dvěma kasematními protitankovými kanóny vedle sebe (d4-k). Jedná se o zcela ojedinělé řešení, které mělo zajistit dokonalou obranu zmíněné komunikace.  V levém ochranném křídle je umístěn zvon pro lehký kulomet (Zlk). Palby vpravo k sousednímu pěchotnímu srubu T-S 73 jsou vedeny dvojčetem těžkých kulometů. Jelikož tyto palby směřují částečně do předpolí, je střílna zbraně vystavena přímé palbě nepřátelského dělostřelectva z náhorní plošiny nad Zlatou Olešnicí (vzdálenost cca 2,5 kilometru). Proto je kulometné dvojče umístěno na střeše v pancéřové kopuli (K2k), která je vůči takové palbě daleko odolnější než střílna pod betonem.

 

Půdorys horního patra T-S 74. Hlavní zbraně červeně, pomocné lehké kulomety modře.
Plánek palebných vějířů obou kanónů pěchotního srubu T-S 74.

Zajímavost: Není od věci zmínit se o protitankových palbách z T-S 74 podrobněji. Seskupení dvou dělostřeleckých zbraní mělo v dané situaci velký ničivý potenciál (viz mapa). Při větším vyklonění pravého palebného vějíře do předpolí (fialová barva) mohly kanóny společně ovládnout úsek silnice v délce téměř jeden kilometr. Zmíněný potenciál však nebyl na T-S 74 plně využit. Důvodem byla obava, že otevření palebného vějíře směrem k nepříteli by umožnilo napadení kanónové střílny přímou dělostřeleckou palbou z výšin v blízkém předpolí tvrze. Proto byly palebné vějíře obou kanónů směrem k nepříteli výrazně uzavřené. Osy obou zbraní jsou od sebe odkloněny pouze o 10 stupňů  a 34 minut (červené palebné vějíře). To o něco rozšiřuje jejich společný palebný vějíř a tím prodlužuje jimi postřelovaný úsek silnice alespoň na cca půl kilometru. Výše uvedený rozbor ukazuje na jednu z častých slabin palebného systému stálého opevnění - jeho pasivitu ve snaze co nejlépe chránit jednotlivé zbraně před nepřátelskou čelní palbou. 

Kasematní protitankový kanón vz. 36.

Na svou dobu vynikající zbraň proti tankům a obrněným vozidlům. Pro naše opevnění ji vyvinuly a vyráběly Škodovy závody v Plzni. Šlo o poloautomatický kanón ráže 47 mm  s kadencí až 35 ran za minutu a  vysokou účinností v cíli: Na 1.500 metrů prostřelil jeho protipancéřový granát pancíř o síle 50 mm. Kanón spřažený s těžkým kulometem měl označení "d4-k", případně "L1" a umísťoval se jako hlavní zbraň do střeleckých místností pěchotních srubů.

Kasematní protitankový kanón vz. 36. Pěchotní srub N-S 82 "Březinka", Náchod.

Za mobilizace v září 1938 bylo na staveništi T-S 74 postaveno bednění a připravena betonáž objektu - k té již nedošlo. Snímek ovšem dokládá intenzitu obranných příprav: Přestože srub ještě není vybetonován, jsou už postavené protitankové a protipěchotní překážky, které měly být palbami ze srubu chráněny.

Uprostřed objektu je dělostřelecký pozorovací zvon. Sloužil jako hlavní  pozorovatelna pro minometnou kopuli T-S 79, jako pomocná pozorovatelna pro další dělostřelecké objekty Stachelbergu a sousední tvrze Poustka. Odtud byly řízeny palby do prostorů Prkenný Důl, Žacléř, Libavské sedlo, údolí potoka Ličná (Křenov). 

 

T-S 74, pohled z prava a z týlu.
Současný stav srubu - základová deska.

Současný stav: Objekt zůstal rozestavěn, byla vybudována základová deska. Je patrné její zapuštění v oblouku věže pro dělostřelecký pozorovací zvon - důvodem je obava z případného podstřelení této části objektu, která se nachází nad svahem. Byla vybudována schodišťová a výtahová šachta do podzemí tvrze, hluboká 48 metrů (dnes je zakryta betonovou deskou). Okolo základové desky vede hlavní cesta do muzea, nedaleko ní se nachází panel naučné stezky "Opevněné Trutnovsko" a mapa areálu tvrze.

Vstup do podzemí je uzavřen. Na šachtu navazuje přibližně 200 metrů dlouhá částečně vybetonovaná chodba, končící závalem.

Překážky v blízkosti srubu jsou protitankové. Byl u nich proveden výkop pro betonový protitankový práh, intervalová překážka vlevo má tento práh vybetonovaný až  k silnici. V blízkosti objektu T-S 74 jsou patrné zemní práce pro vybudování protitankového příkopu. Vlevo od objektu směrem k silnici je v lese částečně provedený výkop pro zapuštění týlové protipěchotní překážky.

Zajímavost: Před pěchotním srubem T-S 74 a vlevo od něho směrem k silnici a zde stojícímu řopíku jsou v lese patrné zákopy a pět palebných postavení pro kulomety. Tento systém polního opevnění byl dle sdělení pamětníka vybudován již za "částečné mobilizace" v květnu 1938, a to k zesílení obrany, kdy zde ještě neexistovaly tvrzové překážky ani žádný objekt těžkého opevnění.

Dobová fotografie řopíku nedaleko objektu T-S 74. V pozadí srub T-S 81a (1938).