Informace o objízdné trase na Stachelberg zde.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Dělostřelecký srub T-S 78

T-S 78   Dělostřelecký srub levostranný

NEPOSTAVEN

Odolnost IV, plánovaná kubatura  5.575 m3  betonu, předpokládaná betonáž červen 1939, posádka 86 mužů.

Dělostřelecké sruby představovaly nejmohutnější objekty  československého stálého opevnění. Výzbroj tvoří baterie tří pevnostních houfnic vzor 38 ráže 100 mm (zbraň d 10), výrobce Škoda Plzeň, s dostřelem 11,8 kilometru a kadencí až 20  ran za minutu. Jejich standardní umístění bylo ve skrytu, na svahu odvráceném od nepřítele z důvodu ochrany poměrně zranitelných střílen před pozorováním a přímým nepřátelským ostřelováním. Z takto skrytých postavení vedly houfnice nepřímé boční palby ve prospěch sousedních pevnostních linií. Používaly k tomu nárazové, časované a šrapnelové granáty. K přímé obraně objektu proti tankům byla k dispozici i dotace granátů pancéřových. Na střeše objektu jsou dva zvony pro lehké kulomety (Zlk) na obranu blízkého okolí srubu.

Půdorys horního patra T-S 78. Hlavní zbraně (100mm houfnice) fialově, pomocné lehké kulomety modře.
Současný stav - nedaleko tohoto místa měl objekt stát.

Dělostřelecký srub T-S 78 se nachází v centru tvrze, na svahu hřebene odvráceném od nepřítele. Vedl boční palby na západ do Krkonoš. Cílem bylo přehrazení směru Albeřice - Horní Maršov a dalších horských údolí až po jižní okraj Velké Úpy.

Současný stav: Objekt zůstal rozestavěn. Byla vyhloubena stavební jáma, vylámána schodišťová a výtahová šachta. Šachty byly po roce 1938 zasypány. Stopy po rozestavěném objektu dnes zmizely při terénních úpravách na okraji lomu Babí. 

Podzemní chodby a sály zůstaly z většiny pouze vylámané. V některých částech se dochovaly zbytky původní výztuže a bednění. Hornina je zde velice nestabilní, a tudíž je tato část nepřístupná.