Informace o objízdné trase na Stachelberg zde.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Minometná kopule T-S 80

T-S 80   Minometná kopule

NEPOSTAVEN, NEZADÁN

Odolnost IV, předpokládaná  posádka 43 mužů. Nedořešeny hlavní zbraně – 2 minomety B 12 ráže 120 mm.

Od samého počátku projektování opevněného pásma na  Trutnovsku stál před odborníky zásadní problém - hluché  prostory. Tvořila je  úzká údolí v předpolí, která představovala pro útočníka ideální východiště k napadení pevnostní linie. Jediným  řešením se ukázalo nasazení minometů. Ty vedly palbu horní skupinou úhlů a mohly tak hluché prostory eliminovat. Nedílnou součástí tvrzového dělostřelectva se proto stala otočná minometná kopule s dvojicí minometů.  

Půdorys horního patra T-S 80.
Řez minometnou kopulí.

Minometná kopule sestávala z masivního předpancíře (1) zabetonovaného do objektu, který se nachází pod úrovní terénu a dále z otočného  vrchlíku s výstřelovým otvorem (2). Hlavní výzbroj měla tvořit dvojice minometů ráže 120 mm (3). Tato zbraň byla ovšem zadána do vývoje až v roce 1938. Uvažované parametry: Dostřel 250 až 7.500 metrů, kadence celkem 12 ran za minutu.

Minometná kopule T-S 80 je umístěna na odvráceném svahu stachelberského hřebene. Vedl by palby do údolí Zlaté Olešnice, údolí potoka Ličná a do úžlabin vedoucích odtud vzhůru ke tvrzi. Součástí objektu byl pěchotní zvon pro lehký kulomet (Zlk). V roce 1938 nebyla stavba objektu ani zádána, měl se budovat později.

 


 

Současný stav: Budoucí staveniště dnes kompletně zmizelo v lomu Babí. Výtahová šachta hluboká 22 metrů byla zasypána. 

V sále pod objektem stála dochovaná původní výztuž. Nyní je tato část podzemí kompletně zavalená a nepřístupná. 

Současný stav - zhruba v těchto místech měl původně objekt stát.