Tvrzový vchodový objekt T-S 80a

T-S 80a   Tvrzový vchodový objekt

NEPOSTAVEN

Odolnost IV, plánovaná kubatura 5.020 m3 betonu, předpokládaná betonáž září 1939, posádka 28 mužů.

Důležitou součást Stachelbergu tvoří jeho podzemní prostory, kde je umístěno týlové zabezpečení tvrze (kasárna, sklady, elektrárna a pod.). Vstup do nich je řešen vchodovým objektem T-S 80a. Představoval hlavní vchod pro posádku i   vjezd  pro  nákladní   automobily,  zásobující  tvrz materiálem a municí. K objektu se budovala příjezdová komunikace ze silnice v Babí.

Vchodový objekt se nachází ve svahu odvráceném od nepřítele v lesíku přímo nad vesnicí Babí. Ve střeleckých místnostech vpravo a vlevo od vchodu jsou umístěny dva protitankové kanóny (d4-k) s úkolem bránit vchod, přístupovou komunikaci a postřelovat přístupy k samostatné dělostřelecké pozorovatelně T-S 76a, umístěné na kótě 673 Baba. V ochranných křídlech jsou umístěny dva pěchotní zvony pro lehké kulomety (Zlk).

Půdorys horního patra T-S 80a. Hlavní zbraně červeně, pomocné lehké kulomety modře. A: mřížová vrata, B: padací pancéřová vrata, C: posuvná pancéřová vrata.
Řez vchodovým objektem a navazující hlavní chodbou.

Vjezd pro nákladní automobily byl zajištěnen trojí uzávěrou: Přímo ve vchodu jako první byla dvoukřídlá mřížová vrata (A). Za nimi  přehrazovala vchod  padací pancéřová  vrata o  tloušťce pancíře 50 mm (B). Vrata se vysouvala vertikálním pohybem ze spodního patra za pomoci protizávaží. Za  padacími  vraty  se vstupní  chodba stáčela  vpravo, což v případě  ovládnutí vchodu  nepřítelem znemožňovalo  přímou palbu do  nitra  tvrze. Za  obloukem chodbu přehrazovala dvoukřídlá  pancéřová zasouvací vrata o  síle 40 mm (C). Za nimi se nacházelo překladiště materiálu, umožňující současnou  vykládku dvou  velkých, případně  tří menších  nákladních automobilů.  Materiál se  překládal na vozíky úzkorozchodné železnice s ruční obsluhou, na nichž se přepravoval dále hlavní chodbou do nitra tvrze. Zde stály v cestě ještě další dvě zábrany: Stálé minové zařízení (D) umožňující odpálit předem připravené nálože a chodbu zavalit a nakonec další pancéřová vrata (E). Teprve za nimi začínalo vlastní podzemí: elektrárna, filtrovna, následně hlavní muniční sklad atd.

 

Překážky: K ochraně vchodu byla plánována lehká protipěchotní překážka.

Současný stav: Objekt zůstal rozestavěn, provedeno pouze urovnání terénu a výkop pro základovou desku. Je vidět ústí hlavní chodby do nitra tvrze, která je  v částečném výlomu a zhruba po padesáti metrech přehrazena závaly.

Vchod do podzemní části je uzavřen. Vedle plánovaného objektu stojí panel naučné stezky Opevněné Trutnovsko.

Současný stav - vchod do podzemí je po několika desítkách metrů zavalen.