Informace o objízdné trase na Stachelberg zde.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Samostatný pěchotní srub T-S 81b

T-S 81b   Samostatný pěchotní srub jednostranný (levostranný), levokřídlý

POSTAVENÝ

Odolnost II, kubatura 1.261 m3 betonu, betonáž 11.- 16.7.1938, posádka 24 mužů.

Jeho hlavní zbraně vlevo (protitankový kanón d4-k, dvojče těžkých kulometů 2k)  přehrazují možný nástup německé armády po komunikaci Prkenný Důl - Vernířovice (dnes zaniklá obec) - Babí. Průlom v tomto místě by znamenal rychlé proniknutí útočníka do týlu stachelberské tvrze. Vpravo k pěchotnímu srubu T-S 81a vede palbu těžký kulomet v pancéřovém zvonu (Zk). V ochranném křídle vlevo je umístěn pěchotní zvon pro lehký kulomet (Zlk).

Objekt měl disponovat i pozorovacím zvonem, který by sloužil jako hlavní pozorovatelna dělostřeleckého srubu T-S 78 a dále jako pomocná pozorovatelna pro všechny dělostřelecké objekty tvrze Stachelberg i dělostřelecký srubu T-S 49 sousední tvrze Poustka. Předmět pozorováni tvořilo především údolí Sněžného potoka, Rýchory a Libavské sedlo.

Půdorys horního patra T-S 81b. Hlavní zbraně červeně, pomocné lehké kulomety modře.
Nákres nepřátelských dělostřeleckých paleb proti Stachelbergu a pozorování z objektů v pevnostní linii.

Zajímavost: Na úkolech této pozorovatelny je možno ukázat obtížnost dělostřeleckého pozorování v složitém kopcovitém terénu (viz nákres). V předpolí pevnostní linie, ukryté za Žacléřským hřbetem, se mohly rozvinout baterie německého těžkého dělostřelectva a odtud beztrestně ostřelovat Stachelberg. Do tohoto kritického prostoru totiž neviděla přes Žacléřský hřbet žádná pozorovatelna v pevnostní linii. Proto měla být na tento hřbet vysunuta polní dělostřelecká pozorovatelna z pěchotního srubu T-S 81b. Z ní by se naváděly tvrzové dělostřelecké palby právě do kritického prostoru vymezeného dnešními obcemi Bobr, Szczepanów, Opawa, Niedamirów v Polsku, kde se předpokládalo rozmístění německého dělostřelectva. 

Ovšem při masivním německém nástupu by byl Žacléřský hřbet rychle obsazen německou armádou. Naše polní pozorovatelna se proto měla stáhnout a zaujmout postavení v jednom z řopíků (patrně č. 48 za pěchotním srubem T-S 82), odkud bylo možné kontrolovat alespoň hluchý prostor v úbočí přímo pod objektem T-S 81b. Vzhledem k tvaru terénu sem dělostřelecká pozorovatelna z tohoto srubu neviděla. Zcela obdobná situace byla i s německými bateriemi skrytými za hřebenem Janského vrchu.

Pěchotní srub T-S 81b z boku.
Pěchotní srub T-S 81b z týlu.

Současný stav: Objekt se podařilo stavebně téměř dokončit. Začala práce na elektro a vodoinstalaci. Kamenná rovnanina a zához byly provedeny až po válce, roku 1948. Pancéřové zvony nebyly osazeny. Protitankový kanon d4-k byl 22. září 1938 odeslán k montáži, instalovat se ho ale do konce září nepodařilo. Za mobilizace v září 1938 měl srub odpovídající zásoby munice a proviantu a byl připraven k provizorní obraně. Objekt je zachován ve velmi dobrém stavu. Srub vlastní spolek Stachelberg a v budoucnosti plánuje jeho rekonstrukci. 

Překážky: Obvodová překážka je řešena vlevo v louce jako protitanková, vpravo lesem protipěchotní, společná s objektem T-S 81a. Intervalová překážka vlevo je protitanková, příkop se podařilo vyhloubit, ale nikoliv už vybetonovat. Betonový práh pro protitankové jehly je dokončený a spolu s výkopem příkopu je v terénu stále patrný.